Fundația Mihai Eminescu Trust (MET) a derulat în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Plastici „Alma Mater Castrum Sex” Sighişoara şi Asociaţia „TACT - Sighişoara 2010” proiectul cultural „CREARTE – Educaţie cultural-artistică pentru comunități marginalizate”. Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de 4 luni, între 15 iulie - 15 noiembrie 2018. CREARTE a fost co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), iar sloganul proiectului a fost reprezentativ pentru ce și-a propus acesta: „Cultura ne unește”.

CREARTE a fost un proiect de educaţie culturală non-formală ce a avut ca scop dezvoltarea durabilă a patru comunităţi rurale marginalizate cultural din zona centrală a Transilvaniei. Satele incluse în proiect sunt Alma Vii (comuna Moşna, judeţul Sibiu), Archita (comuna Vânători, judeţul Mureş), Mălâncrav (comuna Laslea, judeţul Sibiu) și Viscri (comuna Buneşti, judeţul Braşov). În urma acestui demers educativ, copiii și părinții ce trăiesc în aceste localități au înțeles mai bine și au conștientizat importanţa educaţiei cultural-artistice pentru coeziunea comunității locale. 

Obiectivul general al proiectului cultural a fost creşterea sprijinului acordat creaţiei culturale ce provine de la tinerele generaţii din aceste patru comunităţi. Pentru atingerea obiectivului general prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, s-a facilitat accesul generației tinere din cele 4 comunități la arte și cultură, dezvoltând instrumente flexibile şi creative de educaţie non-formală. Proiectul a pus accentul pe stimularea expresivităţii şi creativităţii a 40 de copii de vârstă școlară prin participarea lor la o serie de ateliere cultural-artistice, ce au urmărit și dezvoltarea abilităţilor lor personale şi profesionale. Un alt obiectiv urmărit a fost creşterea interesului pentru educaţia culturală a 100 de persoane din cele patru sate prin participarea lor la activităţi culturale de promovare a multiculturalităţii, dezvoltând o audiență nouă și facilitând dialogul intercomunitar. 

Proiectul cultural a cuprins o serie de ateliere de teatru, literatură și interpretare, ateliere meșteșugărești și arte vizuale, punând accentul pe formarea simţului estetic pentru ca cei 197 de copii să perceapă frumosul şi valoarea mediului în care trăiesc. Atelierele au urmărit stimularea expresivităţii şi a creativităţii copiilor, contribuind şi la dezvoltarea abilităţilor de conviețuire în comunitate, copiii devenind mai deschişi să lucreze în echipă. Creațiile realizate în cadrul atelierului de arte vizuale au fost expuse cu ocazia Sărbătorii Recoltei din Mălâncrav și ele pot fi vizitate până în luna decembrie 2018, în Turnul Fierarilor din Sighișoara. La tabăra de creație ce s-a desfășurat în satul Mălâncrav au participat 28 de copii, selectați din cadrul atelierelor organizate în fiecare comunitate. În cadrul taberei s-a lucrat la o reinterpretare a unui basm românesc, „Fata moșului și fata babei“; acesta a fost pus în scenă de copiii participanți la tabără și prezentat apoi în fiecare comunitate.  Ultima activitate a proiectului a fost vizionarea piesei de teatru „Jack și vrejul de fasole“, la Teatrul Ariel Târgu Mureș, care a fost o experiență unică pentru acești copii, majoritatea provenind din grupuri vulnerabile.

Activităţile au acordat o atenţie specială grupurilor vulnerabile din aceste comunităţi, adresându-se copiilor romi, copiilor aflați în pragul abandonului şcolar, celor din familii numeroase sau monoparentale și copiilor aflaţi în grija rudelor. Principala metodă folosită au fost atelierele, care sunt modele de lucru ce încurajează dialogul şi interacţiunea între participanţi, fiind o cale eficientă de a diminua preconcepţiile şi de a promova toleranţa.

 

*****

Fundația Mihai Eminescu Trust este o organizație non-profit cu 20 de ani de experiență în revigorarea și dezvoltarea comunităților din Transilvania și Maramureș.