Summitul și festivalul internațional de limbă și cultură, ediția a XII-a este organizat oficial din 2010, ca urmare a inițiativei UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) pentru a discuta și stimula diseminarea limbii materne, diversitatea culturală și lingvistică internațională.

Mihaela Clincu, Director Dezvoltare și Inovare, a reprezentat Asociația Kasta Morrely la Summitul și Festivalul Internațional de Limbă și Cultură, ediția a XII-a în calitate de speaker și co-moderator. Summitul și Festivalul Internațional de Limbă și Cultură, ediția a XII-a a avut loc în perioada 21 – 28 februarie 2021 și a implicat reprezentanți culturali din peste 40 de țări din întreaga lume și a dovedit într-o manieră coerentă importanța acestei inițiative în promovarea diversității culturale susținând comunicarea interculturală într-un mod coeziv.

Summitul internațional a tratat tematici precum: implicarea comunitară și limba maternă, perspective ale activității de traducere și interpretare în zilele noastre, comportamentul societății și evoluția limbii materne, limba maternă și provocări – inteligența artificială vs. limba maternă, limba maternă și ADN-ul.

Festivalul internațional a cuprins seri tematice dedicate diferitor zone culturale ale lumii precum: portugheză, franceză, asiatică, arabică, germană, africană, rusească, spaniolă, balcanică.

Reprezentantul Kasta Morrely – Mihaela Clincu a prezentat într-un mod interactiv informații privind originile lingvistice și culturale ale României, literatura românească cât și tradiții populare precum Dragobetele, Sânzienele și Sărbătoarea de Sfântul Andrei – Anul Nou Dacic și s-a implicat activ în buna desfășurare a summitului și festivalului internațional. Aceasta a mai susținut în cadrul activității subiecte precum: limba, cultura, dimensiunea educațională a limbii materne, participarea activă ș.a. Limba și cultura reunesc comunitățile și construiesc o înțelegere comună a locului în care trăim, reprezintă o resursă a trecutului, dar și un atu important pentru viitor. Limba și cultura sunt valoroase pentru a dezvolta participarea, pentru a promova educația, drepturile omului și libertatea de exprimare. Cultura modelează modul în care interacționăm, comunicăm și ne construim prezentul și viitorul nostru și reprezintă un resort important în educație. Dimensiunea educațională a limbii materne și culturii ar trebui evidențiate public pentru construirea unei societăți incluzive, promovarea dezvoltării și răspândirea unei culturi a păcii. Participarea activă la inițiativele de limbă și cultură este esențială pentru a construi societăți mai democratice, mai tolerante și mai prospere.

În concluzie, o astfel de viziune trebuie să reflecte valorile de bază comune și implicarea cât mai multor actori sociali pentru a aduce o viziune benefică pe termen scurt, mediu și lung.

Kasta Morrely este o asociaţie internaţională culturală, de apărare a drepturilor omului coordonată în totalitate de specialiști multi-calificați, ce militează activ pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii democratice prin promovarea competenţelor și calificărilor în toate domeniile de activitate.