Asociatia pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor (ADRA) in parteneriat cu Centrul Regional de Resurse pentru ONG-uri Suceava (CenRes) implementeaza la nivel national proiectul impreuna cu si pentru resortisantii tarilor terte!

IF/08.02.02, proiect finantat de catre Oficiul Roman pentru Imigrari din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Proiectul este finantat prin Fondul European pentru Integrarea RTT, Programul Anual 2008 din cadrul Programului General Solidaritatea si gestiunea fluxurilor migratorii 2008 si se implementeaza in perioada iulie 2009 - februarie 2010.

In cadrul proiectului, ADRA a realizat Ghidul Resortisantilor Tarilor Terte care cuprinde informatii utile privind drepturile, obligatiile si oportunitatile de integrare sociala pe care le au in Romania resortisantii tarilor terte.

Ghidul este tradus in limbile: engleza, rusa, persana si hindi. Acesta poate fi consultat on-line pe pagina de internet a organizatiei: www.resortisant.adramediere.ro si pe pagina de internet a Oficiului Roman pentru Imigrari : www.ori.mai.gov.ro.