Asociația Renascendis continuă demersul de inventariere completă a obiectelor cu valoare istorică și artistică păstrate în parohiile evanghelice din România cu proiectul Resturi și rosturi. Tezaure săsești din ținutul Rupei, care include nouă biserici monument istoric din județul Brașov: Rupea, Ungra, Dacia, Cața, Drăușeni, Beia, Homorod, Mercheașa și Ticușu Vechi.

 

În toate aceste parohii se păstrează o serie amplă de obiecte istorice și artistice de mare valoare: orfevrărie medievală, cositoare, mobilier pictat specific barocului țărănesc din Transilvania (altare, strane, bănci, pupitre, panouri, cristelnițe, piese de amvon), vase bisericești din cupru, textile, clopote, orologii, orgi etc. - multe dintre acestea neinventariate, necunoscute, necercetate, inedite, dar mai ales păstrate în condiții improprii.

 

Documentarea completă și inventarierea lor este o necesitate absolută în vederea menținerii unor evidențe exacte și a găsirii unor soluții viitoare de conservare și restaurare, dar și pentru o eficientă exploatare turistică a obiectivelor cărora aparțin.

 

Cele nouă parohii evanghelice din ținutul Rupei incluse în proiect - Rupea, Dacia (comuna Jibert), Ungra (comuna Ungra), Homorod și Mercheașa (comuna Homorod), Ticușu Vechi (comuna Ticuș), Cața, Beia și Drăușeni (comuna Cața) – se află în situații precare, determinate de lipsa în ultimii cinci ani a unei administrații bisericești locale, afectate de lucrări de restaurare începute și neterminate (Rupea, Drăușeni) sau cu serioase probleme de conservare (Dacia, Mercheașa, Beia, Cața).

 

În plus, disoluția comunităților săsești face ca unele parohii să fie lipsite de curatori locali, determinând redistribuirea anumitor bunuri culturale mobile (vase liturgice și chiar piese de mobilier sau orgi) pentru păstrare în alte parohii, fără a fi însoțite însă de o evidență clară, centralizată.

 

Proiectul Resturi și rosturi. Tezaure săsești din ținutul Rupei își propune documentarea și salvarea acestor obiecte de patrimoniu, introducerea lor în circuitul științific și, pe cât posibil, în cel turistic, dar și valorificarea lor pentru comunitățile locale.

 

Fișele detaliate ale tuturor acestor obiecte, însoțite de fotografii, vor fi publicate online pe portalul www.resturisirosturi.ro, care contribuie totodată și la promovarea turistică a celor nouă obiective vizate, incluzând informații despre ele, o hartă cu trasee între locații și posibilitatea de a programa online vizitele.

 

O altă componentă importantă a proiectului este cea educativă, de transformare a  patrimoniului în mijloc de învățare și de integrare a culturii săsesti în viața comunităților actuale. Pentru aceasta, proiectul prevede realizarea unei cărți de colorat pentru copii cu o selecție din obiectele cercetate, care va fi folosită în cadrul unor ateliere interactive organizate pentru elevii din satele incluse în proiect.

 

Tezaure săsești din ținutul Rupei este al treilea proiect din seria Resturi și rosturi. În 2016 au fost cercetate obiecte provenind din nouă parohii din județul Brașov (Făgăraș, Șercaia, Șoarș, Felmer, Bărcut, Rodbav, Seliștat, Jibert și Lovnic), în cadrul proiectului Comori uitate ale comunităților săsești din jurul Făgărașului, iar în 2017 cercetarea a fost extinsă cu alte șapte biserici (Cincșor, Cincu, Toarcla – județul Brașov, Cârța, Bruiu, Șomartin și Gherdeal – județul Sibiu), în cadrul proiectului Pe urmele sașilor între Cârța și Cincșor.

 

 

Partener: Consistoriul Districtual Evanghelic C.A. Brașov

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național

 

 

*****

 

Asociaţia  Renascendis  este  o  organizaţie  neguvernamentală  nonprofit ale cărei obiective sunt: protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea, promovarea şi reutilizarea patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil din Transilvania, ajutorarea comunităţilor rurale şi urbane slab dezvoltate în procesul de refacere economică, socială şi dezvoltare sustenabilă, precum şi sprijinirea tinerilor – în special a studenţilor şi cercetătorilor debutanţi în demersurile lor de specializare profesională.

Asociația Renascendis își desfășoară activitatea în satul Felmer, comuna Șoarș, județul Brașov, unde a preluat în administrare ansamblul bisericii evanghelice fortificate, clădirea fostei şcoli evanghelice şi fosta casă parohială evanghelică, pentru a le restaura, moderniza şi reutiliza în beneficiul comunităţii locale şi pentru propriile proiecte.