Autism România – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Resurse Civice, demarează în luna februarie 2022 proiectul “Autism Dobrogea - Vocea care schimbă vieți”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este cel de a crea premize pentru reducerea excluziunii și marginalizării persoanelor cu tulburări din spectrul autismului-TSA în Dobrogea. Proiectul se va desfășura în perioada februarie 2022 - ianuarie 2023 în Constanța și Tulcea.

„În România persoanele cu autism sunt excluse din comunitate și marginalizate, iar drepturile la sănătate, educație, muncă, locuire, participare în comunitate sunt frecvent încălcate. În zonele rurale izolate, localitățile mici, situația este și mai dramatică, suportul specializat lipsind în totalitate. Dobrogea, în special zona Deltei Dunării, este dintre cele mai dezavantajate. Serviciile sunt insuficiente sau inexistente în cazul tinerilor și adulților” a prezentat Liuba Iacoblev, președinte Autism România.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea celor implicați – persoane adulte cu TSA, familii, autorități, instituții – de a acționa împreună pentru a găsi soluții locale, pentru a folosi mai bine resursele existente și de a aloca resurse pentru noi programe și servicii de suport comunitare adaptate persoanelor cu TSA. Iar părinții-persoanele adulte cu TSA vor fi sprijiniți să devină o voce suficient de putenică pentru a reprezenta comunitatea autismului la masa guvernării participative de la nivel local. 

Obiectivul principal al proiectului este formarea-dezvoltarea capacității a 10 tineri și adulți cu TSA și a 30 de părinți din regiunea Dobrogea de a promova activ drepturile și interesele lor & ale copiilor lor, precum și de a influența deciziile publice la nivel local prin vocea Asociației Autism Dobrogea.

Organizăm activități de in/formare pentru tineri și părinți în autoreprezentare, le creăm și oferim instrumente și resurse pentru acest demers individual, dar și de grup, prin asociația de părinți pe care o înființăm – Autism Dobrogea, pe care o vom sprijini în primii săi pași de activism pentru drepturile persoanelor cu autism.

În același timp, vom lucra pentru creșterea gradului de cunoaștere/înțelegere a problematicii Autismului în județele dobrogene, Tulcea și Constanța, a gradului de implicare și de găsire a soluțiilor de către autoritățile locale și alți actori publici și privați, în parteneriat cu Autism Dobrogea, la nevoile persoanelor TSA și familiilor lor.                                                                                                                                    

Pentru autorități și alte entități relevante organizăm activități de informare, conștientizare a autismului, colaborare, implicare în găsire de soluții la nevoile și lipsurile identificate prin procesul participativ de analiză organizat cu acești actori. Creăm și un document de analiză cu soluțiile propuse de participanții la acest proces, iar asociația nou înființată îl va promova, pentru ca măsurile să fie bugetate în strategiile județene și locale de dezvoltare în Dobrogea.

Autism România – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism are o experiență de 20 de ani în advocacy în autism, iar partenerii noștri locali de la Asociația Centrul pentru Resurse Civice vin alături de noi cu experiența în procesul de participare civică/advocacy pentru persoanele cu dizabilități în zona Dobrogea, precum și cu experiență în comunicarea cu autoritățile și actorii locali.

Activitățile noastre vor fi comunicate în perioada următoare pe pagina de facebook AUTISM ROMÂNIA și pe site-ul nostru autismromania.ro, iar primul eveniment unde întreaga comunitate a persoanelor cu autism din Dobrogea este invitată să ni se alăture, va fi pe 2 aprilie când celebrăm Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului.

Despre Programul Active Citizens Fund România

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.