Articol realizat de Laurențiu Pleșca - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Agenția pentru Drepturi Fundamentale ale Uniunii Europene (FRA) colectează și analizează date și informații relevante cu privire la impactul asupra drepturilor fundamentale ale oamenilor referitoare la măsurile luate de statele membre ale UE ca răspuns la izbucnirea COVID-19.

Rețeaua de cercetare multidisciplinară a agenției, FRANET, colectează datele, completate de cercetări de birou.

De ce?

Impactul asupra drepturilor fundamentale ale măsurilor luate în contextul focarului a ridicat îngrijorari la nivel global. Într-un vlog online, de exemplu, directorul FRA, Michael O'Flaherty, subliniază necesitatea de a atenua impactul măsurilor luate cu privire la drepturile omului, pentru a se asigura că măsurile sunt necesare și proporționale cu riscul evaluat și că impactul acestora asupra anumitor grupuri, precum copiii și persoanele în vârstă sunt luate în considerare.

Cercetările FRA vor identifica măsurile cheie pe care guvernul și autoritățile publice din cele 27 de state membre ale UE le-au luat pentru a opri răspândirea Coronavirusului. Acesta va descrie impactul acestora asupra drepturilor fundamentale cheie selectate, cum ar fi nediscriminarea și egalitatea, libertatea de mișcare, confidențialitatea și protecția datelor.

Cum?

FRA va colecta informații despre:

· măsuri de sănătate publică luate ca răspuns la focar și modul în care acestea afectează anumite drepturi (de exemplu, impactul carantinei și măsurile de distanțare socială asupra liberei circulații în general);

· modul în care măsurile pot afecta în mod disproporționat anumite grupuri (de exemplu, impactul închiderilor școlilor asupra femeilor care lucrează; impactul închiderilor de afaceri asupra persoanelor care desfășoară activități independente și a persoanelor cu venituri mici);

· impactul focarului asupra anumitor comunități naționale sau etnice în care se raportează că virusul este răspândit (inclusiv date referitoare la incidente de vorbire xenofobă, acte de hărțuire și atacuri violente împotriva unor astfel de comunități);

· cazuri de încălcare a vieții private și / sau a drepturilor de protecție a datelor legate de focar;

· Practici la nivel de stat membru care ar putea fi considerate „promițătoare”:

- guvernul / autoritățile publice, luând în considerare modul în care anumite măsuri pot afecta în mod disproporționat anumite grupuri și luând măsuri suplimentare pentru a rezolva acest lucru.

- acțiuni întreprinse pentru a combate răspândirea dezinformării online.

Trebuie menționat că, deși FRA își concentrează colectarea de date pe aceste probleme, conținutul final al raportului poate diferi ușor, întrucât situația variază în rândul statelor membre ale UE și evoluează rapid.

FRA va publica un raport scurt pe site-ul său web în a doua săptămână a lunii aprilie 2020. Iar mai multe informații le găsiți la: https://bit.ly/2WTCTMP