Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) si Institutul pentru Politici Publice (IPP) au deschis Cererea de expresii de interes pentru identificarea comunitatilor si respectiv organizatiilor neguvernamentale ce vor putea beneficia de serviciile disponibile in cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatilor comunitatilor de romi”:

 

  1. Facilitare comunitara pentru identificarea celor mai bune idei de proiecte care pot fi dezvoltate ulterior in aplicatii pentru fonduri structurale;
  2. Asistenta de specialitate pentru autoritatile locale interesate in dezvoltarea de strategii locale adaptate la obiectivele de interes pentru comunitatea de romi;
  3. Programe de formare profesionala pentru reprezentanti ai comunitatilor de romi pentru cresterea capacitatii si expertizei in domeniul managementului de proiecte si al managementului organizational care pot deveni agenti de dezvoltare locala;
  4. Asistenta in elaborarea de proiecte pentru finantare din fonduri structurale, care sa contina explicit obiective de incluziune a romilor.

 

Serviciile enumerate la punctele 1 si 4 se vor furniza la nivelul comunitatilor de romi si autoritatilor locale, serviciile mentionate la punctul 2 sunt adresate autoritatilor de la nivel local si judetene, iar cele de la punctul 3 preponderent organizatiilor neguvernamentale si membrilor comunitatilor de romi.

 

Organizatiile neguvernamentale pot beneficia de formare profesionala si de asistenta pentru elaborarea unui proiect in cadrul sesiunilor de instruire.  In cazul in care aceste organizatii sunt localizate in comunitati selectate pentru alte tipuri de asistenta PGF sau doresc sa dezvolte activitati in comunitatile respective, pot beneficia, alaturi de autoritati locale si comunitate, de serviciile oferite acestora.

 

Activitatile de instruire si asistenta vizeaza organizatiile mai putin experimentate, dar cu interes si potential de dezvoltare. Prioritate vor avea organizatiile care nu mai beneficiaza de suport sau asistenta similara, de preferinta organizatii de romi sau orientate pe furnizare de servicii pentru comunitati de romi

 

Organizatiile neguvernamentale care sunt interesate de servicii sunt incurajate sa completeze Anexa 1 (Solicitare de asistenta) si Anexa 2 (Chestionar privind analiza de nevoi de servicii) disponibile pe site-ul proiectului www.pgfroma.ro si sa le transmita, semnate si stampilate de reprezentantul legal al organizatiei, prin fax, posta sau e-mail, pana la data de 15 martie 2010, la urmatoarele date de contact:

 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

Adresa:             strada Orzari, nr. 86A, sector 2, Bucuresti

Telefon:            021 310 01 77; 021 310 01 81

Fax:                  021 310 01 80

E-mail:              stef@fdsc.ro  

Persoana de contact: Stefania Andersen

 

Datele furnizate urmeaza a fi utilizate pentru elaborarea unei analize de nevoi la nivelul comunitatilor de romi privind accesarea fondurilor europene ce va fi realizata de FRDS. Selectia propriu-zisa a participantilor la sesiunile de instruire si asistenta organizate in cadrul proiectului se va realiza de catre FDSC.

 

Pentru sustenabilitatea interventiei, in procesul de selectie se va considera in primul rand consolidarea capacitatilor la nivelul organizatiilor neguvernamentale de romi sau care activeaza in comunitatile ce vor fi selectate pentru celelalte servicii PGF.

 

Proiectului “Dezvoltarea capacitatilor comunitatilor de romi” este parte a Project Generation Facility - initiativa a Open Society Institute Budapesta ce sustine o interventie complexa la nivelul a 4 tari (Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Romania) directionata catre o mai buna utilizare a fondurilor structurale pentru incluziunea sociala a romilor. Detalii despre proiect sunt disponibile pe www.pgfroma.ro