Iași, 14 septembrie 2022 În data de 15 septembrie 2022, are loc Conferința Regională „O Nouă Perspectivă a DizAbilităţii”, organizată în cadrul proiectului „ACCESS HUB - Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități”, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany şi Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR Iași). Evenimentul ce va reuni reprezentanți ai asociațiilor de părinți din domeniul dizabilității, autorități și instituții publice locale se va desfășura în format fizic, la Ramada by Wyndham Iaşi City, între orele 09.00 – 18.00.

Conferința Regională „O Nouă Perspectivă a DizAbilităţii” își propune să creeze un context în care actorii principali din acest sector vor putea contribui împreună cu experienţa şi expertiza valoroasă a fiecăruia, la împărtășirea de modele, explorarea şi identificarea de soluţii care să respecte şi să consolideze demnitatea fiecărui copil sau tȃnăr adult cu o dizAbilitate din comunităţi.

Evenimentul propune două teme majore de discuţie, la care participanții vor reflecta și vor identifica împreună soluţii cu impact pe termen lung. Din dorința de a privi dizabilitatea printr-o altă perspectivă, cele două organizații neguvernamentale vor căuta să descopere cum antrenăm, din timpul şcolii, abilităţile şi competenţele copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi pentru o integrare reală pe piaţa muncii și, totodată, vor căuta soluții de intervenţie pe termen lung, în comunitate, pentru persoanele cu dizabilităţi care nu au capacitatea de a se îngriji singure.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai asociațiilor de părinți din domeniul dizabilității, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care activează în acest domeniu, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale din Regiunea Nord-Est, precum și părinți și tineri cu dizabilităţi. Temele de discuție din cadrul panelului vor fi abordate atât de reprezentanții organizațiilor din cadrul proiectului, cât și de reprezentanți autorităților și instituțiilor publice locale prezente: Diana Păiuș, Director zonal, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Geanina Hujei, Manager proiect, ACCESS HUB - Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități, Carmen Ghercă, Președinte, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR Iași), Petru Bogdan Cojocaru, Prefect, Instituţia Prefectului Iaşi, Diana Chiriacescu, Director FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Gabriela Constantin, Părinte tȃnăr cu dizabilităţi, Robert Plopeanu, tȃnăr cu dizabilităţi,  absolvent studii superioare și Irina Adăscăliţei şi Bianca Buzetto, Facilitatori Concordia Academia.

Conferința Regională „O Nouă Perspectivă a DizAbilităţii”, parte a proiectului ACCESS HUB

Conferința este organizată în cadrul proiectului „ACCESS HUB - Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități”, ce are scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități de la nivelul județului – copii, tineri și reprezentanți legali ai acestora. Proiectul  este derulat  de  Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 188.600 Euro și este derulat în perioada aprilie 2021 – septembrie 2022.

 

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

***

 

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității. 

Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro.  

Despre Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR)

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR) este o organizație neguvernamentală ce acționează în domeniul protectiei copilului și a persoanelor cu autism, a cărei misiune este îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor acestora. Beneficiarii principali ai asociației sunt copiii, tinerii, adulți cu autism și familiile acestora din județul Iași. 

Mai multe detalii se regăsesc pe www.ancaar-iasi.ro

 

***

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: 

adelina.tirnovanu@bethany.ro / 0755 264 553

Adelina-Elena TÎRNOVANU

Coordonator Comunicare