Înlocuirea măsurii punerii sub interdicție cu măsuri de sprijin în luarea deciziilor va afecta peste 50.000 de persoane.

În următorii 3 ani, toate persoanele care au fost puse sub interdicție vor fi citate și vor apărea în fața unui judecător în procedura de reexaminare a hotărârii de punere sub interdicție. Reprezentații Centrului de Resurse Juridice se așteaptă ca oamenii să fie îngrijorați cu privire la noile măsuri și recomandă afișarea, la loc vizibil, atât pe paginile online ale instituțiilor pe care le reprezentați cât și în format fizic, informații cu privire la noile măsuri de ocrotire, scrise în limbaj ușor de înțeles, accesibil persoanelor cu dizabilități.

În egală măsură, profesioniștii juriști și cei din domeniile medicinei, asistenței sociale și psihiatriei se găsesc în situația de a răspunde unor cerințe noi fără a fi beneficiat de formare și materiale adecvate.

Centrul de Resurse Juridice, organizaţie neguvernamentală care monitorizează de peste 20 de ani modul în care sunt respectate drepturile omului în instituțiile de asistență socială și spitalele de psihiatrie și care sesizează instanțele competente în numele acestor persoane atunci când este cazul, s-a implicat în mod activ în elaborarea Legii 140/2022 și a Metodologiei.

În acest context, organizația face disponibil publicului larg un material elaborat și testat cu sprijinul persoanelor cu dizabilități și al partenerilor noștri care lucrează direct cu acești oameni. Materialul poate fi multiplicat și distribuit persoanelor cu dizabilități, familiilor acestora, îngrijitorilor formali și informali, în toate etapele premergătoare procesului. 

CRJ, împreună cu câteva organizații partenere, pilotează instrumente de sprijin în luarea deciziilor, ca alternative la măsurile restrictive de punere sub interdicție și, în acest context, lansăm invitația tuturor profesioniștilor- avocați, judecători, procurori, medici psihiatri, asistenți sociali și psihologi- să ne contacteze dacă au nevoie de informații și  materiale. Ne oferim ajutorul în a veni în centrele rezidențiale și spitalele de psihiatrie pentru a le explica persoanelor cu dizabilități și angajaților care sunt măsurile de sprijin în luarea deciziilor, cum trebuie documentată nevoia, intensitatea și tipul de sprijin și cum pot fi asistate în instanță aceste persoane, pentru a le asigura accesul la justiție.

O parte dintre aceste materiale se regăsesc aici:

Materiale informative, modele și explicații care pot fi folosite în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire:

De asemenea, mai puteți găsi atașat cadrul legislativ în materie, respectiv:

 Atunci când vor fi distribuite online, sursa acestora va fi citată corespunzător, astfel: Material realizat de Centrul de Resurse Juridice, în cadrul proiectului Liber să decid.Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități,  cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Leichtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Ianuarie 2023.

De asemenea, CRJ stă la dispoziție, pentru orice fel de informații suplimentare sau aspecte ce se impun a fi lămurite, la următoarele date de contact: office@crj.ro și telefon: 021 212 06 90/ 0728112186.