Asociația Valentina România, alături de Ambasada Franței și Institutul Francez din România, a organizat luni, 6 decembrie, evenimentul “Toți copiii au drepturi, să-i ajutăm să le cunoască!”. Întâlnirea online a reunit reprezentanți ai autorităților publice și ai unor organizații nonguvernamentale cu scopul de a identifica soluții pentru a apăra drepturile la sănătate și educație ale copiilor.

În cadrul evenimentului, Excelența Sa, doamna Ambasador a Republicii Franceze în România, Laurence Auer a adus în discuție faptul că politicile europene vizează un obiectiv ambițios, acela de a crea cadrul necesar pentru ca 96% din copiii cu vârste de peste 3 ani să fie pre-școlarizați, în timp ce în România, în prezent, doar 78% din copiii cu vârste între 3-6 ani sunt pre-școlarizați. Riscul de a nu beneficia de educație timpurie este mai mare în rândul copiilor proveniți din mediile defavorizate și în special din rândul populației minoritare rome.

Pandemia a accentuat vulnerabilitățile din sistemul educațional și medical din România. Efectele ultimilor ani au redus șansele copiilor proveniți din medii defavorizate de a accesa drepturi fundamentale, de a continua parcursul educațional și de a se integra eficient pe piața muncii. “Școala online nu a fost posibilă pentru toți copiii, ea a asigurat un minim de conectare la educație, însă apox 40% dintre elevi nu au avut acces la învățământ online.” a declarat Ligia Deca, Consilier de Stat în cadrul Departamentului de Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale.

Una dintre problemele resimțite cu precădere în perioada pandemică este lipsa forței de muncă de calitate. Învățământul profesional dual vine ca un răspuns la această problemă și oferă pregătire practică și susținere financiară elevilor, tineri care sunt încurajați astfel să continue o formă de învățământ și să se pregătească din punct de vedere profesional și ulterior să fie integrați.

PNRR reprezintă, de asemenea, o oportunitate care trebuie fructificată, dat fiind că de 5% din fondurile alocate României ar trebui sa beneficieze copiii. Este important ca aceste fonduri să fie alocate în funcție de priorități și în baza unor indicatori. Stabilirea unui plan de acțiuni coerent este esențială, iar conlucrarea între instituțiile statului și ONG-uri este necesară pentru a asigura o absorbție eficientă a acestor fonduri.

Concluzia desprinsă în urma acestei discuții este aceea de responsabilizare a tuturor părților implicate (familie, școală, instituții de învățământ și spitalicești, societate civilă, comunitate și autorități publice), evenimentul fiind parte a unui demers comun de sensibilizare și conștientizare al tuturor părților implicate cu privire la drepturile fundamentale ale copiilor.

Evenimentul face parte din proiectul « Toți copiii au drepturi : să-i ajutăm să le cunoască !, proiect cofinanțat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România.

Încă din anul 2002, Asociația Valentina România implementează și dezvoltă proiecte în favoarea copiilor din Ferentari, care le oferă o șansă reală la o viață mai bună. Anual, 100 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani sunt ajutați să aibă acces la educație, servicii medicale de bază, consiliere educațională și vocațională sau despre integrarea pe piața muncii.