În ciuda îmbunătățirilor din ultimele decenii, inegalitatea de gen este încă o problemă semnificativă în Europa. Printre statisticile îngrijorătoare se numără faptul că femeile câștigă cu 13% mai puțin decât omologii lor de sex masculin și urcă la 29,5 % în cazul diferențelor de pensie, 82 % dintre locurile de muncă sunt segregate pe sexe și 60 % dintre femei se confruntă cu violență sau hărțuire la locul de muncă, arată, într-un comunicat, Alliance for Gender Equality in Europe (Alianța pentru egalitatea de gen în Europa). 

Situația este și mai dificilă pentru persoanele care se confruntă cu discriminări multiple. De exemplu, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, femeile lucrătoare migrante sunt afectate în mod disproporționat de pierderea locurilor de muncă, iar riscul lor de sărăcie s-a intensificat din cauza COVID-19 pandemiei.

Ele reprezintă cel puțin 40 % din lucrătorii din sectorul îngrijirii în unele țări europene. Acest sector, la fel ca multe altele care angajează predominant femei, este cunoscut pentru având condiții precare, salarii mai mici și un număr mai mare de cazuri de muncă informală.

Cauzele care stau la baza acestei lipse de incluziune economică pentru femeile marginalizate sunt multiple, sistemice și interconectate. Acestea variază de la oportunități reduse de formare profesională de calitate și educație de calitate și prevalența stereotipurilor de gen și rasiale, până la sarcina neplătită a îngrijirii care încă cade în principal pe umerii femeilor și la frecvența ridicată a discriminării și a violenței în cadrul la locul de muncă.

Acesta este contextul în care Alliance for Gender Equality in Europe lansează o nouă cerere de propuneri în valoare de 3,5 milioane de euro.

 

Această cerere de propuneri are ca scop stimularea unor soluții de impact și durabile, bazate pe comunitate care promovează oportunitățile economice pentru femeile marginalizate, transsexuale, non-binare și de gen din Europa.

Această finanțare este menită să contribuie la promovarea viziunii Alianței pentru o societate echitabilă, în care egalitatea de gen este realizată pentru toți oamenii, în special pentru cei care trăiesc în situații vulnerabile.

Printre tipurile de activități care ar putea fi sprijinite în cadrul acestei cereri de propuneri se numără următoarele:

- Activități de consolidare a capacităților pentru persoane sau organizații, cum ar fi formarea, mentoratul, coaching, activități de responsabilizare și de petrecere a timpului liber.

- Furnizarea de servicii.

- Influențarea, cum ar fi sensibilizarea, promovarea, crearea de rețele, cercetarea și activitatea politică.

Câteva exemple de activități potențial finanțate:

- Formarea femeilor, a persoanelor transsexuale, non-binare și non-conforme cu genul pentru a intra în locuri de muncă de bună calitate, cum ar fi în sectoarele tehnologic și de mediu;

- Oferirea de consiliere financiară pentru a îmbunătăți situația femeilor, a persoanelor transgender, non-binare și non-conforme cu genul;

- Sprijinirea femeilor, a persoanelor transsexuale, non-binare și a celor care nu se conformează cu genul (social)

- Promovarea muncii decente în sectoare cu un grad ridicat de discriminare de gen și rasială, cum ar fi sectorul îngrijirii (locuri de muncă care se ocupă de nevoile fizice, psihologice, emoționale și de dezvoltare ale oamenilor, cum ar fi servicii de sănătate, educație, asistență socială, muncă domestică etc.).

- Îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată.

- Reducerea sarcinii neplătite a îngrijirii.

- Prevenirea discriminării și a violenței la locul de muncă în funcție de gen și de rasă.

Populații țintă prioritare

În scopul acestui apel, persoanele marginalizate sunt definite ca fiind femei cu venituri reduse, transsexuali, persoane non-binare sau nonconforme cu genul, de vârstă activă, cu una sau mai multe dintre următoarele situații caracteristici:

- care provin din medii de migrație și/sau din minorități etnice

- victime ale violenței

- provin din zone rurale sau defavorizate

- în situație de handicap

- percepute ca fiind tinere, adică într-o etapă timpurie pe piața muncii

- percepute ca fiind în vârstă, adică într-o etapă târzie pe piața muncii.

Cei 3,5 milioane de euro vor fi distribuiți sub formă de granturi cu o valoare cuprinsă între 60.000 și 150.000 de euro, sub formă de finanțare de bază sau de finanțare de proiect, către organizații mici și mijlocii de primă linie cu sediul și active în Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Polonia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Regatul Unit.

 

Termenul limită este 26 februarie.

Mai multe detalii despre înscriere și calendar, găsiți aici.