Raport PE: Situaţia femeilor în Balcani

Pentru continuarea stabilizării economice şi politice şi crearea de instituţii democratice în statele din Balcani, este necesară participarea activă a femeilor, dat fiind că acestea constituie cu puţin peste jumătate din totalul populaţiei.

În raport se observă cu îngrijorare că legile şi practicile privind egalitatea de gen (la nivel instituţional, financiar, uman) nu sunt garantate în totalitate, deşi există diferenţe între ţările care au început negocierile în vederea aderării şi cele care nu au început aceste negocieri.

Participarea la procesul decizional

Femeile din Balcani, care au fost victime de război, nu trebuie să mai fie văzute exclusiv ca victime de război, ci mai degrabă ca factori ai stabilizării şi soluţionării conflictelor. Ele nu pot îndeplini acest rol decât odată ce sunt reprezentate în mod egal în rândul factorilor de decizie în domeniul politic şi economic. Deputaţii europeni din cadrul comisiei parlamentare salută sistemul cotelor şi invită ţările care nu au luat deja aceste măsuri, să promoveze reprezentarea femeilor şi, acolo unde este necesar, să aplice în mod efectiv acest sistem în partidele politice şi adunările naţionale. 

Violenţa domestică

Deputaţii europeni constată cu îngrijorare faptul că, în ciuda cadrului legislativ instituit recent în majoritatea statelor din Balcani, violenţa domestică şi abuzurile verbale sunt în continuare prezente.  Statele în cauză ar trebui să ia măsuri pentru crearea de adăposturi pentru victime şi să se asigure că instituţiile responsabile de aplicare a legii, autorităţile juridice şi funcţionarii publici sunt mai sensibili la acest fenomen.

Combaterea traficului cu fiinţe umane

Statele din Balcani sunt ţări de tranzit în procesul traficului de persoane iar femeile şi copiii în general sunt victime ale acestui trafic. Egalitatea de gen, campaniile de sensibilizare, măsurile împotriva corupţiei şi crimei organizate sunt esenţiale pentru prevenirea fenomenelor negative prezente în ţările din Balcani, precum prostituţia şi traficul şi pentru protejarea potenţialelor victime.

Membrii Parlamentului European invită Comisia să acorde fonduri de preaderare pentru consolidarea drepturilor femeilor în Balcani, în special prin intermediul ONG-urilor şi organizaţiilor femeilor.