O nouă actualizare a platformei accesibile la adresa fundamentalrights.eu a fost realizată pentru a include hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, ce acoperă cauze recente legate de diferitele forme de discriminare. Cauzele selectate arată poziționarea CEDO în situații ce merg de la nerespectarea prezumției de nevinovăție, la contractele cu consumatorii marcate de clauze abuzive, până la discriminarea pe criteriul vârstei și pe cel al orientării sexuale.

Platforma „Fundamental Rights” este disponibilă în trei limbi (română, bulgară și engleză) și  a fost gândită ca instrument de e-learning pentru practicienii juridici mai puțin pregătiți în sfera drepturilor omului. Ea poate fi utilă în egală măsură oricui are preocupări în această arie.

Platforma mai curpinde resurse pentru a aborda comparativ legislația națională, cea europeană și cea internațională aferentă drepturilor omului, rapoarte și documente referitoare la practici discriminatorii, precum și înregistrările cursurilor desfășurate în cadrul proiectului  „Aprofundarea cunoștințelor avocaților despre drepturile fundamentale

Platforma „Fundamental Rights” va fi actualizată în continuare sub egida proiectului „Aprofundarea cunoștințelor avocaților despre drepturile fundamentale”, desfășurat în paralel în Bulgaria, ce a pregătit 160 de avocați din România și din Bulgaria. Implementarea este realizată de Romani CRISS în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) și cu Centrul pentru dialog interetnic și toleranță ”Amalipe” din Bulgaria.