În întreaga Europă, persoanele LGBTIQ suferă de pe urma discriminării, care le afectează performanța educațională, perspectivele de angajare, bunăstarea și chiar exercitarea drepturilor lor fundamentale, cum ar fi libertatea de circulație în interiorul UE.

Pentru a aborda această situație, Comitetul Economic și Social European (CESE) propune, într-un aviz adoptat în sesiunea sa plenară din luna aprilie, o reglementare nediscriminatorie a noțiunii de „familie” la nivelul UE.

În acest aviz, CESE salută Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025, adoptată de Comisia Europeană, care urmărește să reducă discriminarea și să garanteze siguranța și drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTIQ în întreaga UE prin adoptarea de măsuri legislative la nivel european.

Raportorul avizului, Ionuț Sibian, a subliniat caracterul actual al strategiei și a salutat curajul de care Comisia Europeană a dat dovadă în ce privește adoptarea acestei strategii „într-un context în care homofobia și transfobia sunt în creștere la nivel european.”

Textul adoptat solicită o definiție a noțiunii de „familie” recunoscută de toate statele membre ale UE, pentru a garanta că drepturile așa-numitelor „familii curcubeu” sunt respectate în întreaga UE, îndeosebi în contexte transfrontaliere. De asemenea, CESE îndeamnă Uniunea Europeană să stabilească linii de acțiune privind politicile active de ocupare a forței de muncă, cu scopul ca statele membre să elaboreze planuri naționale de ocupare a forței de muncă care să includă măsuri specifice pentru persoanele LGBTIQ, și solicită ca toate statele membre să interzică așa-numitele practici și terapii de „conversie”. (dgf)