10.000 de cadre didactice din preuniversitar îşi pot evalua gratuit la standard internaţional competenţele de predare digitală şi o reţea de profesori este pregătită şi certificată gratuit ECDL pentru şcoala online. ECDL Romania continuă campania Teach Smart şi a introdus modulul ECDL Pedagogie Digitală.

Astăzi, este obligatoriu ca elevii şi profesorii să îşi dezvolte abilităţi IT&C solide. Numai aşa, şcolile pot beneficia de tehnologia online şi de toate oportunităţile şi facilităţile digitale de învăţare şi predare, nu doar în contextul pandemiei şi al derulării şcolii online.

Ultimele perioade şcolare ne-au dovedit nevoia acută de competenţe digitale în rândul cadrelor didactice confruntate cu susţinerea cursurilor în mediul online. Formarea cadrelor didactice, indiferent de disciplina pe care o predau, trebuie să urmărească atât competenţe de literaţie digitală, cât şi competenţe de pedagogie digitală, pornind de la nivelul lor actual de aptitudini.

În acest context, ECDL Romania continuă campania Teach Smart şi a introdus modulul ECDL Pedagogie digitală, recunoscut internaţional.

Astfel, ECDL oferă profesorilor oportunitatea de a-şi afla gratuit nivelul de predare, învăţare şi evaluare prin tehnologia digitală şi asigură pretestarea a 10.000 de profesori pe competenţe de pedagogie digitală.

La final, vom putea şti care este nivelul profesorilor din România în ceea ce priveşte pedagogia digitală.

Campania va continua până la epuizarea celor 10.000 de simulări gratuite oferite.

În plus, prin această campanie, se creează o reţea de profesori, care să poată să susţină şi să dezvolte mai departe acest tip de competenţe, prin formarea, testarea şi certificarea gratuite, la standard internaţional, a peste 60 de cadre didactice din şcoli din întreaga ţară.

Chiar de astăzi, 25 ianuarie 2021, începem pregătirea şi certificarea gratuită a acestora. De la lansarea campaniei, am selectat, la solicitarea cadrelor didactice interesate, peste 60 de cadre didactice. 

Modulul ECDL Pedagogie digitală stabilește conceptele esențiale și competențele referitoare la utilizarea eficientă din punct de vedere pedagogic a tehnologiei online, în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului de predare, învățare și evaluare la clasă.

Este evident acum că orice investiţie în tehnologie pentru şcoli poate fi eficientă doar dacă este dublată de programe relevante de dezvoltare a competenţelor digitale pentru profesori şi elevi.

Programele internaţionale de certificare, precum ECDL, care este deja implementat în şcoli din întreaga lume, sunt esențiale pentru conştientizarea propriilor aptitudini digitale reale. Acestea oferă o metodă clară de dezvoltare şi probare a competenţelor digitale.

Dovedirea competenţelor digitale, încrederea în propriile abilităţi şi aplicarea acestora în practică pot fi asigurate doar prin obţinerea unei certificări la standard recunoscut internaţional.

ECDL în educaţie:

  • Liceenii pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu ECDL PROFIL BAC.
  • Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pot beneficia de credite profesionale transferabile dacă obţin una dintre certificările ECDL PROFIL DIDACTIC.
  • ECDL include şi module de certificare IT pe competenţe digitale pentru tehnologii actuale, precum Computing (programare în Python şi gândire algoritmică), 3D Printing (modelare şi imprimare 3D), Online Collaboration sau Digital Marketing.

Utilizarea tehnologiilor de modelare şi imprimare 3D a fost aprobată de Ministerul Educaţiei ca disciplină opţională în liceu

ECDL / ICDL – standardul internaţional pentru competenţe digitale