Iași, 16 septembrie 2022  

Fundația Serviciilor Sociale Bethany a desfășurat proiectul „SMART Youth – program de promovare a învățării non-formale în rândul tinerilor elevi”, finanțat de Consiliul Local Iași și derulat în perioada octombrie 2021 – august 2022. Prin intermediul acestuia, 40 de tineri liceeni care frecventează liceul în Municipiul Iași au beneficiat de un program complex de dezvoltare personală și profesională, bazat pe metode non-formale inovative. 

Prin proiectul „SMART Youth – program de promovare a învățării non-formale în rândul tinerilor elevi”, Fundația Serviciilor Sociale Bethany și-a propus să contribuie la diminuarea barierelor de acces la activități de învățare non-formală în rândul tinerilor care frecventează învățământul preuniversitar în Municipiul Iași proveniți din medii vulnerabile, prin crearea unui program comprehensiv și eficient de activități, capabil să faciliteze dezvoltarea de abilități și competențe care să le permită tinerilor să funcționeze și să contribuie la potențialul lor maxim în viața comunității.

Astfel, proiectul a avut drept scop facilitarea accesului a 40 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani la oportunități variate de învățare non-formală și echiparea lor cu resurse care să le permită să facă alegeri personale și profesionale în acord cu potențialul, talentele și interesele lor. Acest lucru a fost posibil prin conectarea tinerilor cu reprezentanți ai comunității locale din domeniile lor de interes și prin utilizarea de metode inovative și creative de învățare, precum și utilizarea unui context inedit prin care, într-un mediu sigur, primitor și adaptat continuu nevoilor tinerilor, a fost oferită o varietate de oportunități de implicare proactivă. Astfel, a fost facilitată dobândirea de experiențe personale și educaționale optime, cu impact direct asupra integrării lor în societate.

Oportunități variate de învățare non-formală pentru tineri

SMART Youth a propus utilizarea unor metode inovative și creative de învățare. Adaptate continuu la nevoile tinerilor, activitățile de educație non-formală le-au oferit acestora ocazia de a interacționa cu reprezentanți ai comunității locale din diferite domenii de interes – din zona de antreprenoriat, din sectorul educațional, din sectorul social, din domeniul tehnologiei ori din sectorul neguvernamental și nu numai.            

Pe parcursul proiectului, au fost desfășurate 18 ateliere de dezvoltare a potențialului tinerilor, pe tematici de interes pentru aceștia: Gestionarea emoțiilor, Depășirea situațiilor de criză și stres, Mindset și educație financiară, Introducere în arta fotografică, Comunicarea asertivă, Cum dăm și cum primim feedback-ul, Cum scriem un Curriculum Vitae.

Prin intermediul celor 3 activități „Biblioteca Vie”, a fost încurajat dialogul între reprezentanți ai comunității angajați pe diferite domenii și tineri, discuții ce i-au ajutat pe aceștia din urmă să descopere câteva detalii esențiale despre ce presupun meseriile pe care își doresc să le urmeze. Întâlnirile s-au bucurat de prezența reprezentanților comunității locale ce profesează în domenii precum actoria, resurse umane, jurnalism, asistență socială, psihopedagogia și serviciile sociale.  

Totodată, cele 5 activități de job shadowing i-au sprijinit pe tinerii pasionați de domenii precum programare, avocatură, asistență socială și organizare de evenimente să poată beneficia de sesiuni de mentorat alături de specialiști în domeniile de interes alese. Astfel, și-au putut găsi răspunsuri la întrebări și curiozități și, totodată, au descoperit trucuri și detalii relevante pentru fiecare tip de activitate.

De asemenea, au avut loc 20 de întâlniri individuale între tineri și reprezentanți ai comunității locale, scopul acestor întâlniri fiind acela de a crea un cadru suport pentru liceeni, care să contribuie la dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor și competențelor necesare explorării diferitelor oportunități profesionale, astfel încât să le fie mai ușor să se orienteze către viitoarele meserii și locuri de muncă. De asemenea, aceste întâlniri le-au oferit tinerilor ocazia de a dezvolta relații profesionale pe termen lung cu lideri ai comunității locale, iar specialiștii au creat cadre de discuție în care au accentuat o serie de abilități și competențe necesare în exercitarea profesiilor pe care le au, precum și importanța pasiunilor și dezvoltarea lor.

Pe lângă atelierele și întâlnirile desfășurate alături de reprezentanți ai comunității locale din domenii variate, tinerii au avut ocazia de a participa la o școală de vară tematică, atractivă și interactivă. Școala de Vară SMART Youth le-a facilitat tinerilor accesul la ateliere inedite pe tematici de interes ce au venit în completarea activităților prin care aceștia s-au descoperit pe sine și, implicit, pasiunile lor.

Prin intermediul Școlii de Vară SMART Youth, au fost puse la dispoziția liceenilor cinci ateliere tematice atent elaborate, care s-au desfășurat într-o manieră interactivă și atractivă în spațiul Youth Cafe, un spațiu informal aranjat în cadrul Fundației Bethany și dedicat tinerilor. Atelierele din cadrul Școlii de Vară SMART Youth au fost susținute și cu sprijinul reprezentanților comunității locale cu experiență relevantă pentru tematicile școlii, fiind abordate subiecte de interes pentru tineri: Arte creative, Bullying, Antreprenoriat, Public Speaking și Youth Leadership.

Toate acestea au contribuit la rolul proiectului SMART Youth de a crea cadrul prin care liceenii să își perfecționeze cunoștințele și competențele necesare explorării diferitelor oportunități profesionale.     

 

***

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității. Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro