Fundația  Serviciilor  Sociale  Bethany  a  lansat  proiectul  „SMART  Youth   program  de promovare  a  învățării  non-formale  în  rândul tinerilor elevi”, finanțat de Consiliul Local Iași și derulat în perioada octombrie 2021 – august 2022. Prin intermediul acestuia, 40 de tineri liceeni care frecventează liceul în Municipiul Iași vor beneficia de un program complex de dezvoltare personală și profesională, bazat pe metode non-formale inovative.

Proiectul a pornit din dorința de a sprijini tinerii care frecventează învățământul preuniversitar din Municipiul Iași, oferindu-le cadrul de a se dezvolta, dar și de a le fi recunoscut și exploatat potențialul. Astfel, SMART Youth urmărește micșorarea barierelor de acces la activități care au rolusă  dezvoltpotențialutinerilorimplicându-paceștiîprogramșactivitățde dezvoltare a abilităților, dar și de formare pe domeniile lor de interes.

Program complex axat pe nevoile tinerilor

SMART  Youth  propune  utilizarea  unor  metode  inovative  și  creative  de  învățare.  Adaptate continuu la nevoile tinerilor, activitățile de educație non-formală le vor oferi acestora ocazia de a interacționa cu reprezentanți ai comunității locale din diferite domenii de interes din zona de antreprenoriat,  din  sectorul  educațional,  din  sectorul  social,  din  domeniul  tehnologiei  ori  din sectorul neguvernamental și nu numai.

După  procesul  de  selecție, o componentă importantă a proiectului o reprezintă activitățile de screening, prin intermediul cărora vor fi identificate nevoile și ariile de interes ale fiecărui tânăr în parte. Astfel, activitățile în care cei 40 de tineri sunt implicați vor putea veni în întâmpinarea necesităților lor și vor primi îndrumarea adecvată spre ateliere de lucru relevante.

Ulterior,  atelierele  de  dezvoltare  a  potențialului  le  vor  oferi  liceenilor  cadrul  ideal  prin  care aceștia să se conecteze cu profesioniști practicieni în domeniile lor de interes. Organizate cu o frecvență de două, respectiv trei sesiuni pe lună, atelierele pe domenii reprezintă o activitate de bază din cadrul proiectului ce urmărește dezvoltarea motivației, a angajamentului și a încrederii tinerilor, precum și dezvoltarea personală a acestora.

Conceput cu scopul de a oferi tinerilor șansa de a fi implicați în activitățile profesionale ale unor membri din comunitate, programul de job shadowing pe domenii personale și profesionale de interes le va oferi cadrul în care pot discuta deschis despre provocările întâlnite de-a lungul carierei profesionale pe care o vor alege în viitor. Activitățile „Biblioteca Vie îi vor îndemna pe liceeni să „citească” poveștile de succes ale profesioniștilor, iar atelierele de job shadowing îi vor  aduce  mai  aproape  de  aceștia,  oferindu-le  oportunitatea  de  a  învăța  și  de  a  descoperi particularitățile domeniului de interes profesional.

Totodată, Școala de vară SMART Youth, care avea loc în vara anului 2022, va facilita accesul tinerilolactivități pe tematici interactive și atractive precum public speaking, youth leadership sau  antreprenoriat.  Nu  în  ultimul  rând,  SMART  Youth  vizează  crearea  unei rețele de suport tânăr - părinte - reprezentanți ai comunității locale. Atât tinerii, t și părinții acestora vor avea ocazia de a lua parte la sesiuni de consiliere psihologică individuală sau de grup, totodată părinții fiind implicați în activități de educație parentală și tinerii beneficiind de sesiuni de lucru unu-la-unu alături de reprezentanți din comunitate locală.

Toate acestea au rolul de a le crea cadrul prin care liceenii să își perfecționeze cunoștințele și competențele necesare explorării diferitelor oportunități profesionale.