Rețeaua ONG21 a lansat în consultare și dezbatere publică propunerea de politică publică alternativă privind promovarea Educației pentru Dezvoltare Durabilă / EDD. 

Cei doi parteneri, REPER21 şi Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, au prezentat publicului specializat principiile, direcțiile şi acțiunile cuprinse în documentul de politică publică pe care îl vom propune actorilor instituționali.

Propunerea a fost elaborată în cadrul proiectului „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă”, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Suntem la capătul unui lung proces de elaborare, reflecție și redactare ce a implicat sesiuni de formare pentru activitatea de lobby în toată ţară, o adunare generală, desfășurată în noiembrie 2018 la Predeal, cu un intens program tematic, urmate de numeroase sesiuni de consultare online. Experţii reţelei ONG21 au dezbătut pilonii unei politici publice ce va promova Educația pentru Dezvoltare Durabilă.

În absența unei politici naționale de promovare a EDD, obiectivele asumate în Strategia Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (2018) şi angajamentele semnate la nivel internaţional nu vor fi concretizate la termenele agreate de România

Rețeaua ONG21 propune o politica educațională EDD în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, prin următoarele 6 obiective specifice:

1.         Stabilirea unui Program EDD în fiecare școală și asumarea dezvoltării durabile în Planul de acțiune al fiecărei școli;

2.         Formarea pentru EDD a profesorilor, dar și a altor persoane cu roluri de “educatori” în societate;

3.         Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional care contribuie la economia verde;

4.         Întărirea încorporării EDD în diversele politici naționale relevante;

5.         Întărirea sinergiilor dintre educația formală, nonformală și informală în vederea EDD;

6.         Recunoașterea rolului rețelelor pentru promovarea EDD.

Procesul de elaborare participativă a implicat, timp de șase luni, circa 70 de ONG-uri cu experiențe semnificative în domeniul educației și/sau al dezvoltării durabile.

Suntem acum în sesiunea finală de Consultare publică și invităm organizații, asociații, profesori, experți, atât din sectorul public, cât și cel privat, să completeze următorul formular online de evaluare și feedback a documentului de politica publică alternativă pe care îl vom înainta Ministerului Educației și Ministerului Mediului. Consultarea online implică un scurt chestionar de șapte întrebări.

Sunteți invitați să completați Formularul de consultare AICI.

Rețeaua ONG21 mulțumește tuturor membrilor, susținătorilor și partenerilor instituționali pentru efortul comun din ultimele șase luni.