Asociația „Ține de Noi” vă adresează invitația de a participa la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale în domeniul Educației. Evenimentul este realizat în colaborare cu Universitatea din București, Coaliția pentru Educație, World Vision România, Fundația Oracle, Asociația ROI, Asociația „Educația pentru toți”, Asociația Română de Literație, Asociația AD-REM, Roma Education Fund, Asociația „Hai să Facem”.

În cadrul conferinței vom evalua sistemul educațional românesc dintr-o perspectivă europeană, prin realizarea unei radiografii asupra unor puncte nodale, cum ar fi formarea cadrelor didactice, nivelul de digitalizare al învățământului românesc, dar și pașii premergători digitalizării, printr-o analiză realistă a resurselor materiale de care dispun școlile în prezent, profilul absolventului de liceu, incluziunea educațională și educația timpurie.

Conferinţa va fi urmată în acest an de șapte ateliere care se vor desfăşura în paralel și care vor trata tematici specifice. La aceste ateliere sunt invitați să participe specialiştii implicaţi, dar și orice persoană interesată de unul din cele șase domenii, beneficiari direcți sau indirecți:

  1. Formarea inițială a profesorilor
  2. Corelarea cadrului curricular cu profilul absolventului de liceu
  3. Planurile-cadru pentru liceu
  4. Cât de incluzivă e școala românească?
  5. Pas cu pas spre digitalizarea învățământului românesc
  6. Educația timpurie în România – un start în viață
  7. Învățâmântul profesional și tehnic în România

Sunt invitați să participe toți actorii din sistemul educațional, pentru a reprezenta, din perspective diferite, sistemul de educaţie: profesori, elevi, părinţi, specialişti în educaţie din societatea civilă sau din instituţii publice.
 

Pentru a vă înscrie, transmiteți un email la adresa: office@tinedenoi.ro

 

În ultimii trei ani, sub diverse formule organizatorice, cu sprijinul Fundației Hanns Seidel, al Federației Coaliția pentru Educație, au fost organizate trei ediții ale conferinței, aducând laolaltă în total peste 600 de actori relevanți din domeniul educației: profesori, reprezentanți sindicali, directori, reprezentanți ai Ministerului Educației și agențiilor din subordine, precum și un număr de persoane publice implicate în decizii asupra sistemului educațional, dintre care și Președintele României și Ministerul Educației.

Asociația “Ține de Noi” este o organizație care își propune să creeze comunități active în domeniul politicilor publice economice, educaționale și în domeniul energiei și constituirea unui spațiu de dezbatere în societate legat de problemele guvernării României. Obiectivul principal este de a crea în jurul acestei organizații un adevarat laborator de idei orientate spre societate și un nucleu pentru politici publice viitoare. Promovăm valorile democratice și euro – atlantice ca o șansă pentru modernizarea României.

 

*****

Asociația “Ține de Noi” este o organizație nouă care își propune să creeze comunități active în domeniul politicilor publice economice, educaționale și în domeniul energiei și constituirea unui spațiu de dezbatere în societate legat de problemele guvernării României. Obiectivul principal este de a crea în jurul acestei organizații un adevarat laborator de idei orientate spre societate și un nucleu pentru politici publice viitoare. Promovăm valorile democratice și euro – atlantice ca o șansă pentru modernizarea României.