Asociația „Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România vă adresează invitația de a participa la cea de-a V-a ediție a Conferinței Naționale în domeniul Educației.

 

Prin această conferință dorim să abordăm sistemul educațional dintr-o perspectivă modernă, prin evaluarea unor puncte cruciale, printre care se numără: digitalizarea învățământului, problema echității în sistemul de învățământ românesc, profilul absolventului, dar și interacțiunea elevilor cu mediul extern, cu societatea.  Pornind de la ce avem acum, ne putem raporta la curriculumul existent, la infrastructura instituțiilor de învățământ, la resursa umană de care dispunem, totul pentru a face o evaluare obiectivă.

 

Conferința va avea  un panel principal în cadrul căruia vor vorbi specialiști în domeniu, urmat de trei ateliere ce se vor desfășura în paralel. Fiecare va avea o tematică specifică întrucât dorim să dezbatem multiple subiecte importante care alcătuiesc sistemul de educație românesc. Dat fiind avansul tehnologic, dar și nevoia societății de a forma cetățeni capabili din mai multe puncte de vedere (nu doar academic), conferința de anul acesta va avea o abordare amplă a sistemului de educație din România.

 

Astfel, intenționăm să trecem dincolo de componenta academică, abordând și subteme care au un impact semnificativ asupra educației. Prin îmbinarea unor discuții asupra curriculei, dar și asupra unor factori externi, avem posibilitatea de a privi această problemă din mai multe unghiuri.

 

Sunt invitați să participe atât specialiști în domeniu, dar și persoanele pentru care educația reprezintă un subiect de interes.

 

Program panel principal:

 

(Moderator: Corina Popa, cercetător în domeniul neurolingvisticii și consilier pe probleme de educație)

 

12:00 – 12:15 Oana Moraru: consultant educațional și fondatoarea școlii private Helikon

12:15 – 12:30 Răzvan Orășanu: Președinte Asociația „Ține de Noi”

12:30 – 12:45 Mihaela Singer: expert în dezvoltarea și implementarea curriculumului și profesor în cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești

12:45 – 13:00 Șerban Iosifescu: expert în educație, președinte ARACIP

13:00 – 13:15 Diana Certan: director executiv Organizația Umanitară CONCORDIA

13:15 – 13:30 Dr. Askia Davis: former deputy Chancellor for New York Public Schools

13:30 – 14:15 Sesiune de întrebări și răspunsuri

 

14:15 – 14:30 Pauză

 

Ateliere secundare:

1.            Echitatea în sistemul de educație românesc – Speaker: Șerban Iosifescu

a.            Unde suntem momentan?

b.            Unde vrem să fim peste 10 ani?

c.             Cum ajungem acolo?

 

3.            Arhitectură curriculară – Speaker: Corina Popa, Mihaela Singer, Silvia Dana Bogdan

a.            Reconfigurarea profilului absolventului la orizontul anul 2030 (valori, viziune, obiective, plan de acțiune)

b.            Cum operaționalizăm profilul? Curriculum bazat pe competențe vs. curriculum condus de competențe

 

3.            Legătura dintre mediul business și educație – Speaker: TBC  

 

Sunt invitați toți actorii implicați în sistemul educațional pentru a putea oferi perspective cât mai diverse. Aceștia pot include, dar nu se limitează la: profesori, părinți, elevi, studenți, specialiști (fie din societatea civilă, fie din instituții publice), reprezentanți ai ONG-urilor, consiliilor de elevi și de părinți, etc.

 

Participarea în cadrul conferinței este gratuită.

 

Pentru înscriere, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: office@tinedenoi.ro

 

În anii precedenți am reușit să organizăm, cu sprijinul Fundației Hanns Seidel – România, dar și alături de partenerii noștri, patru ediții ale acestei conferințe. Am adunat aproape 1000 de actori relevanți printre care se numără și Președintele României. Datorită tuturor celor implicați, am reușit să creăm dezbateri importante, întâlnind o multitudine de opinii. Dorim să reconstruim același tip de spațiu, unul care facilitează respectul reciproc, unde fiecare persoană își poate exprima punctul de vedere. Cu atât mai mult cu cât educația în România are nevoie de o serie de reforme pentru a se putea integra într-un cadru European și internațional.

 

 *****

Asociația „Ține de Noi” este o organizație care își propune să creeze comunități active în domeniul politicilor publice economice, educaționale și în domeniul energiei și constituirea unui spațiu de dezbatere în societate legat de problemele guvernării României. Obiectivul principal este de a crea, în jurul acestei organizații, un adevărat laborator de idei orientate spre societate și un nucleu pentru politici publice viitoare. Promovăm valorile democratice și euro-atlantice ca o sursă pentru modernizarea României.