În perioada 14-15 aprilie și 20-22 aprilie are loc la București un curs de lucrător de tineret dedicat specialiștilor care lucrează cu tineri din ONG-uri sau administrația publică, tineri, profesori, părinți, preoți și oricărei persoane care dorește să-și dezvolte competențele de a lucra cu tinerii.

 

Autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, cursul este structurat pe 40 ore (teorie și practică) și oferă următoarele competențe:

  1. Sprijinirea procesului de învățare informală în rândul tinerilor
  2. Proiectarea planului de dezvoltare personală și profesională
  3. Dezvoltarea cooperării în comunitate
  4. Informarea beneficiarilor

 

Tematica abordată cuprinde: Context și problematică tineret, Rolul lucrătorului de tineret, Comunicare interpersonală, Metode de învățare și facilitare, Dinamica grupului, Managementul diversității și al valorilor, Gestionare de conflicte, Rezolvare de probleme, Managementul informației, Politici publice în domeniul tineretului, Antreprenoriat și management de proiect, Identificarea nevoilor de dezvoltare a tânărului, Planul de dezvoltare al tânărului, Relații publice.

 

Detalii despre înscriere, precum și detalii suplimentare despre curs sunt disponibile AICI.