Accesul inegal la educație, abandonul școlar timpuriu și precaritatea politicilor publice destinate menținerii în sistemul de învățământ a copiilor vulnerabili sunt fenomene grave, cu repercusiuni pe termen lung asupra întregii societăți. Aproape 400.000 (395.963) de copii cu vârsta între 3 - 17 ani nu urmau nicio formă de învațământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal sau profesional) în anul 2016.

În același timp, România alocă educației unul dintre cele mai mici procente din PIB, în comparație cu statele membre UE. Astfel, țara noastră a cheltuit pentru educație 3% din PIB în 2014 și 3,1 % în 2015, în timp ce media la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene a fost de 5%, în 2014.

Pentru a suplini lacunele politicilor publice în asigurarea accesului egal al tuturor copiilor la educație, Organizația Salvați Copiii România va aloca toate fondurile colectate la ediția din acest an a Festivalului Brazilor de Crăciun (7 decembrie 2017) către comunitățile vulnerabile, pentru a asigura derularea programului Școală după Școală copiilor din 13 județe aflați în risc de abandon și neparticipare școlară.

Dacă în anul școlar 2013-2014, 25.891 de copii au abandonat învățământul primar și gimnazial, în anul școlar următor numărul a crescut la 34.293, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Pentru anul școlar 2015—2016 se înregistrează o ușoară scădere a abandonului școlar: 30.504 de copii din învățământul primar și gimnazial și 26.722 din cel liceal și profesional au fost nevoiți să renunțe la școală, conform datelor prelucrate de la INS. Statistica oficială a abandonului școlar nu surprinde, însă, în totalitate dimensiunile neparticipării școlare (”copiii în afara școlii”), deoarece nu acoperă copiii care nu au mers niciodată la școală ori au abandonat școala în anii anteriori.

„Lipsa educației atrage după sine cercul vicios al sărăciei educaționale: copiii părinților cu nivel scăzut de educație se confruntă cu un risc mai mare de sărăcie, sărăcia reduce puternic șansele de succes educațional, iar parcursul educațional deficitar afectează profund perspectiva unor viitoare câștiguri satisfăcătoare din muncă. Ne aflăm în fața unui fenomen cronic și păgubos pentru societate. O țară care reușește să își păstreze copiii în școală și să le ofere educație în loc de excluziune este o țară funcțională. Programul Școală după Școală înseamnă copii păstrați în sistemul de învățământ. Aceasta este cauza în slujba căreia punem Festivalul Brazilor de Crăciun”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Relevante sunt datele PISA: doar 11,3% dintre adolescenții români provenind din cel mai dezavantajat sfert al populației reușesc să aibă rezultate între primii 25%, în vreme ce media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este de 29,2%. Totodată, dacă ne uităm la procentul elevilor care au înregistrat cel puțin un episod de repetenție, observăm că procentul este de trei ori mai mare la copiii provenind din cel mai dezavantajat sfert (10,9%), față de cei provenind din cel mai avantajat sfert (3,4%).

În România, nu există date oficiale referitoare la gradul de acoperire a programelor de tip ”Școală după Școală”, nici cu privire la măsura în care copiii aparținând grupurilor vulnerabile au acces la astfel de programe, deși autoritățile române recunosc că sprijinirea, consolidarea și extinderea acestor programe fac parte din măsurile strategice de combatere a părăsirii timpurii a școlii și asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii (Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii în România). Din datele transmise Organizației Salvați Copiii de inspectoratele școlare județene, putem observa că situațiile diferă foarte mult de la un județ la altul, existând județe întregi unde nu funcționează niciun program ”Școala după Școală” avizat de inspectorat (de exemplu Bacău, Bistrița Năsăud sau Neamț), dar și cazuri în care implicarea financiară a autorităților locale asigură accesul la astfel de programe pentru mii de elevi (de exemplu: sectoarele 6 și 1).

„Analizând informațiile primite de la inspectoratele școlare, observăm cu îngrijorare că disponibilitatea acestor servicii și finanțarea lor din surse publice nu este deloc corelată cu vulnerabilitatea socio-economică locală”, a adăugat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Din experiența Organizației Salvați Copiii, integrarea în programul Şcoală după Şcoală (SDS) are un impact pozitiv clar asupra succesului școlar al copiilor: 90% dintre cei peste 18.000 de copii beneficiari ai programului SDS derulat de Salvați Copiii au înregistrat progrese școlare față de situația anterioară participării la program, din care, în medie 45% dintre copiii beneficiari au înregistrat rezultate școlare bune și foarte bune, iar 20% dintre ei au obținut premii școlare. Cu toate acestea, la nivelul municipiului București, de pildă, în anul școlar 2017/2018, conform datelor de la ISMB, în luna iulie 2017 a fost propusă avizarea programului Școală după Școală în 89 de școli, reprezentând 43% din numărul total de școli din București în care se organizează învățământul primar și gimnazial (200).

„Cele mai puternice amintiri sunt cele din școală. Sunt momente în care îmi este dor să scriu cu creta pe tablă și îmi amintesc cu câtă bucurie i-am spus bunicii mele că am învățat să scriu. A fost una dintre cele mai puternice victorii din viață. Educația deschide o ușă fără de care un copil este nedreptățit și condamnat să nu își atingă potențialul. Mă bucur, la fel ca atunci când am învățat eu alfabetul, să îi pot ajuta pe copiii vulnerabili să deschidă această ușă a școlii și să învețe să devină cei mai buni dintre cei buni. Cu multă dragoste m-am implicat în Festivalul Brazilor de Crăciun, pentru că binele așa apare, din solidaritate”, a precizat Cătălin Botezatu, unul dintre designerii care vor crea, special pentru Festivalul Brazilor de Crăciun, un brad unic.

Până acum, graţie celor 16 ediţii ale Festivalului Brazilor de Crăciun, Salvaţi Copiii a strâns fonduri în valoare de 3.874.100 euro şi, astfel, a oferit asistenţă pentru 28.195 de copii6.556 de copii au participat la Grădiniţele Estivale18.008 de copii au fost incluşi în programul Școala după Școală, iar 3.631 de copii au fost sprijiniți prin programul A Doua Șansă. La ediția din 2016, din licitația celor 27 de brazi creați special pentru acest eveniment, din biletele de tombolă și din sponsorizări au fost colectate fonduri în valoare totală de 520.000 de euro. Suma obţinută este dublă faţă de cea strânsă în 2015, de 250.000 euro.