Salvați Copiii România a organizat, joi, o dezbatere despre necesitatea organizării unor programe intensive de educație remedială, pentru ca toți copiii care au avut acces deficitar la educația online să recupereze decalajele. Prezent la dezbatere, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a subliniat importanța prezenței fizice a elevilor în școli, acolo unde situația epidemiologică o permite.  În acest context, 135. 000 de angajați din sistemul de învățământ s-au vaccinat, iar incidența COVID-19 în rândul elevilor nu e îngrijorătoare.

Închiderea școlilor în contextul pandemiei de Covid-19 a adâncit inegalitățile dintre copii și a îngreunat sau chiar a împiedicat accesul la educație pentru peste 600.000 de copii, care nu au avut acces la școala online, după decizia de închidere a școlilor. 65.000 de elevi se aflau în situație de risc de neîncheiere a mediei pe semestrul I din cauza imposibilității de a avea acces la resursele tehnologice - factor principal, la care se adaugă și alte motive precum neparticiparea la cursuri, situații medicale etc., față de 15.000 de elevi/an școlar înregistrați în anii trecuți.

În acest context, pentru scăderea riscului de părăsire timpurie a şcolii, autorităţile au dispus recent măsuri de educaţie remedială, prin intermediul programului național pilot de tip „Școală după școală“,  care va fi desfăşurat începând cu semestrul II al anului şcolar 2020-2021. Consultarea a peste 620 de cadre didactice realizată de Salvaţi Copiii cu privire la necesitatea programului a relevat:

 

  • Peste 85% dintre cadrele didactice care au completat sondajul apreciază că elevii lor necesită intervenții de educație remedială.
  • În ceea ce privește motivele care au condus la nevoia de educație remedială (întrebare cu răspuns multiplu), peste o treime  (37,5%) dintre cadrele didactice au indicat lipsa accesului sau accesul deficitar la educația online. Rezultatele nesatisfăcătoare obținute de unii elevi în cursul primului semestru sau la evaluările inițiale de la începutul celui de al doilea semestru au fost indicate de peste jumătate (51%) dintre profesori, în timp ce neîncheierea situației școlare apare ca motiv indicat de 28% dintre respondenți.
  • În ceea ce privește selecția elevilor care urmează să beneficieze de programul pilot ”Școala după Școală”, 31,41% dintre profesorii respondenți consideră că nu toți elevii care au nevoie de activităţi remediale vor putea beneficia de intervențiile de sprijin, iar cea mai mare parte a cadrelor didactice (49,84%) apreciază că procedura elaborată de Ministerul Educației va asigura acces pentru toți elevii care au nevoie de educație remedială.
  • Demersurile prevăzute în sarcina unităților de învățământ sunt considerate de 47,44%  dintre respondenți  ca fiind dificile (24,68% le consideră excesiv de birocratice, iar 22,76% relativ complicate, putând genera riscul unor întârzieri); doar 34,46% dintre respondenți le apreciază ca fiind adecvate și putând fi parcurse de orice școală.
  • Peste jumătate (53%) dintre profesori apreciază că numărul de ore prevăzut de proiectul pilot, 20 ore/lună, nu acoperă sau acoperă doar parțial nevoile elevilor aflați în situația de a necesita aceste intervenții.

 

Organizația Salvați Copiii România a organizat, joi, o dezbatere centrată pe nevoia organizării unor programe extensive de educație remedială. Iată câteva declarații din dezbatere:

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: „Am insistat ca orele remediale să se facă cu prezența fizică. Trebuie să recunoaștem, sunt probleme generate de predarea online. A generat pierderi. Au fost pierderi legate de deficiențele legate de acces la internet și echipamente. Au fost deficiențe legate de pregătirea cadrelor didactice pentru predarea online.

Vedem cu toții trendul, din ce în ce mai multe localități se îndreaptă către pragul de 6 la mie. Nu știu cum vom găsi o soluție. E un lucru mai mult decât îngrijorător, dar nu putem face altceva decât să ne adaptăm cât putem de bine la ce se întâmplă din perspectivă epidemiologică”.

135.000 de angajați din sistemul de învățământ s-au vaccinat, a mai anunțat ministrul Educației.

Alexandru Rafila, reprezentantul României în Organizația Mondială a Sănătății (OMS): “Ceea ce pune în balanță menținerea școlilor deschise nu e doar pandemia, ci și sănătatea mintală a copiilor.

(…) Nu sunt elemente care să genereze suspiciunea că redeschiderea școlilor a dus la o creștere a numărului de cazuri, trebuie să ne uităm pe cifre, să vedem care e incidența în rândul elevilor și în rândul populației generale. Vaccinarea cadrelor didactice va duce și la înlăturarea temerilor privind eventualele riscuri pentru acestea. Din punct de vedere al pandemiei, școala bine organizată, cu reguli foarte clare nu reprezintă în niciun fel un risc”.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, responsabil cu învățământul preuniversitar

 “În acest moment, procentul localităților cu indice de peste 6 nu e îngrijorător de mare. Simulările  la examene se vor ține în toate localitățile cu rata până în 6. Dacă o localitate iese din această rată de incidență, am propus să se organizeze simulări prin implicarea Inspectoratelor Școlare, la o altă dată. Simulări online nu pot fi organizate”.

Thorstein Wangen, Consilier, Ambasada Regatului Norvegiei în România:Există o luminiță la capătul tunelului. De acum trebuie să ne uităm și la generațiile mai tinere. Vă încurajez să continuați munca pe care o faceți foarte bine, adică să salvați copii”.

Florica Cherecheș, președinte Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a anunțat că va cere DGASPC-urilor din țară o evaluare a nevoilor de educație remedială, pentru ca programul să fie extins la toți copiii care au nevoie.

EDUCAȚIA REMEDIALĂ, O PRIORITATE

În acest context, pentru prevenirea abandonului şcolar al celor mai vulnerabili copii, este nevoie de eforturi suplimentare, pentru a asigura un număr mai mare de ore de pregătire remedială și pentru o adresabilitate mai bună către copiii cu situaţii extrem de dificile, inclusiv prin demersuri de conştientizare şi consiliere a părinţilor şi sprijin social oferit familiei.

Astfel, pentru a sprijini din punct de vedere educaţional şi social copiii din familii defavorizate socio-economic şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, grav vulnerabilizaţi de efectele crizei pandemice, Salvaţi Copiii deschide 6 noi programe locale, în judeţele Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Giurgiu, Vaslui şi municipiul Bucureşti, prin proiectul O şcoală pentru fiecare.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.115.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală (www.eeagrants.ro si www.frds.ro). Obiectivul principal este de a contribui la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și specialiștilor din educație și servicii sociale.

Intervenţiile de sprijin urmăresc atingerea următoarelor rezultate:

 

  1. 870 de copii vulnerabili cu vârsta între 4 și 16 ani vor beneficia de servicii integrate pentru prevenirea abandonului școlar - de tip Școală după Școală (cu program zilnic de 4 ore), pentru acoperirea carenţelor educaţionale acumulate, de tip Grădiniţă Estivală, pentru a asigura o bună integrare în ciclul primar a copiilor de vârstă preşcolară care nu au participat/au participat sporadic la activităţi de educaţie preşcolară, precum și de activităţi de dezvoltare personală și măsuri de sprijin social.
  2. 520 de părinți vor beneficia de educație parentală și servicii de consiliere.
  3. 170 de specialiști din domeniul educației și serviciilor sociale vor dobândi cunoștințe și abilități și capacitate crescută de promovare a educației incluzive, în urma participării la sesiuni de instruire și schimburi de experiență cu instituții din Norvegia, realizate cu sprijinul Save the Children Norway.
  4. Vor fi organizate campanii locale de informare și conștientizare privind educația incluzivă pentru 1.800 de persoane - elevi, cadre didactice, părinți și membri ai comunităților vizate, cu sprijinul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov.

 

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Save the Children Norway, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov şi cu şcoli din judeţele mai sus menţionate.