Fundaţia Ikaros împreună cu partenerul său Amber Srl Italia a implementat în perioada septembrie 2016 - aprilie 2017 proiectul "Leave a Sign" („Lasă un Semn") finanţat prin programul Comisiei Europene Erasmus+ în care 24 de tineri din Italia şi România dintre care 12 cu deficienţe de auz și-au consolidat abilităţile de dialog intercultural prin metode nonformale. Proiectul și-a propus să crească gradul de conştientizare legat de discriminarea persoanelor cu deficienţe de auz folosind metodele Flash Mob, Teatru Forum şi ateliere de fotografie.

Ideea proiectului Leave a Sign a pornit de la faptul că tinerii cu deficienţe de auz au tendinţa de auto-izolare, de retragere într-un grup restrâns şi de excludere socială. Lipsa unui mediu şcolar în care elevii cu deficienţe pot interacţiona şi crea modalităţi de comunicare cu elevii fără deficienţe reprezintă o problemă identificată în cele două ţări partenere. Astfel, proiectul și-a propus să ofere un context intercultural, non-formal, de învățare și de creștere a abilităților de comunicare atât în limba engleză cât și prin intermediul limbajului semnelor celor 24 de tineri.

Activitatea centrală a proiectului, mobilitatea celor 12 tineri italieni în România pentru a participa la activități alături de alți 12 tineri români, a fost organizată în perioada 15-23 ianuarie 2017 în Bucureşti. Participanţii au experimentat ateliere de teatru forum ca instrument de intervenţie socială prin intermediul căruia și-au creat o cale de acces, comunicare şi de deschidere pentru înţelegerea situaţiei în care au fost implicaţi şi pentru căutarea unor soluţii de schimbare a situaţiei date. Mai mult decât atât, cei 24 de tineri au participat la un atelier de fotografie al cărui scop a fost acela de a-i ajuta să reflecteze asupra propriilor emoții, să lucreze cu ele și să înțeleagă cum anumite acțiuni ale lor sunt percepute alterat în exterior sau pot avea un impact personal asupra celorlalți. Participanții au organizat ulterior un flash mob în fața Teatrului Național București, prin intermediul căruia și-au propus să atragă atenţia comunității asupra importanței depăşirii barierei de comunicare între persoanele cu deficienţe şi cele fără deficienţe.

"Programul Erasmus+ este o oportunitate uriaşă pentru noi ca parteneri care lucrăm cu beneficiari de tipul persoanelor cu deficienţe de auz de a oferi contextul nonformal în care aceşti tineri să-şi exprime emoţiile în public, să devină mai asertivi faţă de ceilalţi, mai puternici şi încrezători că pot schimba conştiinţe şi atitudini, făcând lumea un loc mai prietenos." a declarat Elena Cimpoeru, coordonatoarea proiectului Leave a Sign.

Acest schimb de experiență a inclus 24 de tineri participanţi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, dintre care 12 având oportunităţi reduse (tineri cu deficienţe de auz), 4 lideri de grup şi 4 interpreţi care au avut rolul de a facilita procesul de învăţare şi de implicare activă a tinerilor în toate sesiunile de activităţi.

Activităţile proiectului s-au bazat pe metode participative de educaţie non-formală precum: învăţarea experienţială, animarea participanţilor, sesiuni de reflecţie, Flash Mob, Teatru Forum, atelier de fotografie, participare activă în cadrul unui grup, prezentări publice.

 

FUNDAȚIA IKAROS ROMÂNIA a fost înființată în septembrie 2015 și are menirea de a transfera în România experiența de peste 12 ani dobândită de IKAROS IMPRESE SOCIALE din Italia în ceea ce privește: serviciile integrate de consiliere, formare profesională și mediere pe piața muncii pentru categorii vulnerabile (șomeri, tineri NEETs, persoane cu dizabilități); instruirea și formarea profesională pentru tinerii care încheie ciclul gimnazial; dezvoltarea autonomiei minorilor; combaterea abandonului școlar și valorificarea excelenței în materie de formare; elaborarea de strategii, programe și instrumente pentru dezvoltarea sustenabilă; asistența tehnică pentru elaborarea, managementul și implementarea proiectelor europene în Italia și România; furnizarea de programe de formare tehnică superioară și programe de calificare și recalificare profesională.