Continuă și în această săptămână dezbaterea având ca temă ”Educația - în ce condiții începem școala în septembrie? Probleme și soluții în dezbatere publică”.

În contextul epidemic actual, conform Indexului AntiCovidTM, educația reprezintă prioritatea nr. 1 a comunității locale. Indexul este rezultatul unei consultări publice ce își propune să identifice prioritățile actuale în percepția publică cu scopul unei mai bune calibrări a eforturilor instituțiilor publice și ale organizațiilor private nonprofit la așteptările comunității.

Problemele stringente pentru educație, identificate în cadrul dezbaterii publice ”Educația - în ce condiții începem școala în septembrie?”, se regăsesc într-un document online disponibil la https://drive.google.com/file/d/1RNDvcn-s44ZNixvepBVApuiWWIZy3-Oq/view?usp=sharing. Sinteza de probleme și soluții pentru problematica educației reflectă o perspectivă multidisciplinară structurată, obținută pe baza consultării unui grup de experți din domenii relevante pentru tema abordată.

Principalele probleme  semnalate sunt:

  • o excesivă densitate a copiilor în școli (majoritatea claselor de elevi sunt suprapopulate);
  • o precară igienă în școli (cu referire, în primul rând, la situația grupurilor sanitare în școli);
  • slaba digitizare a sistemului de învățământ (de la prezentarea conținutului informațional până la managementul școlilor).

Între soluțiile propuse pentru reducerea densității elevilor în școli, experții consultați au propus: reducerea numărului de elevi în clase, alternarea orelor în aer liber cu orele în clase, triajul la intrarea în școală și elaborare de către școli de proceduri proprii, specifice unui context epidemic, cu implicarea părinților. 

Pentru digitizarea sistemului educațional esențială este infrastructura, inclusiv pe parte de platforme online și resurse educaționale deschise, complementar cu formarea constantă gratuită a cadrelor didactice în crearea și utilizarea de resurse digitale și coordonarea la nivel de minister, inspectorat școlar județean și școală a procesului educațional online.

În raport cu cele de mai sus, un rol foarte important îl are administrația publică locală (primărie, consiliu local) care, conform legii, asigură infrastructura necesară desfășurării procesului didactic (săli de clasă, echipamente IT, Internet prin cablu, grupuri sanitare etc) la nivelul școlilor din Timișoara. Respectiv, ministerul și inspectoratul care, împreună cu conducerile școlilor, trebuie să asigure respectare regulilor de distanțare socială în contextul reînceperii școlii în toamnă.

În raport cu importanța educației, ca domeniu strategic pentru dezvoltarea societății, se impune o largă dezbatere publică, axată pe identificarea de soluții aplicabile și cu implicarea cât mai multor actori avizați și interesați de problematica educației. În sprijinul unui asemenea demers, Platforma AntiCovidTM  pune la dispoziție informațiile necesare pentru documentarea celor interesați. Aceste informații sunt obținute, pe de-o parte, prin sintetizarea soluțiilor propuse de către experții consultați, și, pe de altă parte, prin solicitări  adresate autorități publice cu competențe privind problemele identificate.

În acest sens, în cadrul campaniei #TransparențaCreșteEficiența au fost adresate solicitări, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, Ministerului Educației și Cercetării și Primăriei Municipiului Timișoara.

  • Ministerului Educației și Cercetării i-au fost solicitate aspecte privind: scenariile de lucru pentru deschiderea noului an școlar, măsuri alternative în analiză pentru reducerea numărului elevilor dintr-o clasă, situația școlilor privind capacitatea de a implementa măsuri specifice de distanțare fizică, eventuale investiții necesare în acest sens, responsabilități privind verificarea și validarea procedurii interne de organizare a școlilor în context epidemic, măsuri privind formarea digitală a profesorilor, lansarea bibliotecii școlare virtuale, anunțată public și alte posibile măsuri privind digitalizarea generală a sistemului de învățământ. 

Cererea a fost înregistrată la minister, de unde s-a transmis că procesul de obținere și comunicare a informațiilor va depăși termenul de 10 zile și că vom primi răspunsul în maximum 30 de zile.

  • Primăriei Municipiului Timișoara i-au fost solicitate situația școlilor din Timișoara privind capacitatea lor de a implementa măsuri specifice de distanțare fizică, inclusiv eventualele nevoi exprimate de acestea pentru alocări financiare de modernizare si/sau extindere a infrastructurii școlare existente, spații alternative propuse de municipalitate pentru activități educaționale în noul an școlar, valoarea alocărilor financiare solicitate de școli pentru modernizarea și/sau extinderea grupurilor sanitare, situații de noi angajări de personal auxiliar în școlile din Timișoara pentru curățarea și dezinfecția spațiilor.

Cererea a fost înregistrată la primărie și se așteaptă răspunsul în termenul legal de 10 zile, nefiind comunicată o extindere a termenul de răspuns la maximul prevăzut de lege.

Din dorința de a implica și publicul larg, pe lângă experți și autorități, în dezbaterea  publică, Platforma AntiCovidTM a solicitat păreri și soluții și din partea cetățenilor, prin campania #OpiniaTaContează! Legat de problematica redeschiderii școlilor în toamnă, 63 % dintre respondenți consideră că școlile nu vor putea asigura siguranța copiilor față de riscul infectării cu Covid-19. 

Dezbaterea publică privind educația în context epidemic va continua și toți cei interesați sunt invitați să se implice.

Pentru detalii: contact@anticovidtm.ro