Ieri, 1 aprilie 2021, Marina Manea, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării și Iulia Pielmuș, Director Executiv Teach for Romania, au participat la orele învățătorilor susținuți prin programul Teach for Romania în Școala Gimnazială nr. 5, Săcele, județul Brașov. De asemenea, doamnele Marina Manea și Iulia Pielmuș au efectuat o vizită în comunitate pentru a discuta concret cu elevii, părinții, profesorii, directorul instituției și autoritățile locale despre provocările cu care se confruntă școala și comunitatea referitor la accesul copiilor la educație. Unul dintre obiectivele întâlnirii a fost identificarea de bune practici pe care ministerul le poate scala și în cele peste 1.600 de școli cu un număr mare de elevi cu risc de abandon.

Școala Gimnazială Săcele este considerată una vulnerabilă, potrivit Indicelui de Risc Socio-Educațional. Aproximativ 10% din elevii înscriși în anul școlar 2018-2019 au renunțat la școală, iar motivele sunt preponderent legate de starea socio-economică a familiilor din care provin. Media elevilor de clasa de a 8-a la Evaluarea Națională în 2019 a fost de 2,11. Cauzele sunt extrem de complicate, iar realitatea directorilor și a profesorilor care predau în școală este una foarte provocatoare. Calitatea educației și eficiența programelor de intervenție dintr-o astfel de comunitate sunt strâns legate de profesionalismul și pregătirea cadrelor didactice. Pregătirea cadrelor didactice și nivelul de suport acordate acestora trebuie să fie direct proporționale cu  provocările cu care se confruntă - de la programe pentru identificarea și prevenirea abandonului școlar, la programe de formare care să ofere abilități și instrumente de lucru profesorilor și învățătorilor pentru activități remediale și dezvoltarea de abilități de viață independente specifice.

„La nivelul Ministerului Educației funcționează, la acest moment, Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, un instrument generat în cadrul unui proiect cu finanțare directă din partea Comisiei Europene, prin Digi Reform, care presupune monitorizarea fiecărui elev din cele 467 de școli implicate în proiect, a comportamentului acestuia și proiectarea unor intervenții pe baza acestuia (dacă are mai multe absențe, dacă are comportament schimbat etc). De asemenea, școala se va implica mai mult în relația cu familia. Este momentul ca școala să intervină dincolo de elev și să lucreze mai bine alături de autoritățile locale, de alte instituții ale statului, pentru a consolida parteneriatul cu familia, părinții, tutorii legali. Pentru elevii unei asemenea comunități, școala are, mai ales în această perioadă de pandemie, datoria de a recupera pierderile provocate în învățare și dezvoltare. Pentru anul școlar 2020-2021, programul național Școală după Școală comportă acest specific de a se adresa, cu precădere, elevilor din medii dezavantajate, vulnerabile.

Pentru viitorul apropiat, prin pilonul 6 al Planului Național de Relansare și Reziliență, vom atinge problema părăsirii timpurii a școlii și a abandonului prin scheme de granturi oferite și gestionate de fiecare școală în parte, conform propriei realități. Școala, mai ales cea din medii vulnerabile, are nevoie de intervenție personalizată, de autonomie. Avem oportunitatea ca prin PNRR și viitoarele programe operaționale să reușim să le oferim copiilor din medii defavorizate acces la educație de calitate, nu doar acces la educație. Ieșind din sfera de confort propriu sau din zona de interiorizare a propriei realități, datoria celor antrenați în procesul de învățământ este aceea de a servi nevoilor tuturor copiilor. Ne dorim cât mai multe modele de bună practică pentru a le oferi suport școlilor în a implementa măsuri deja testate și funcționale. Iar profesorilor, formare, pentru a ști să se adreseze corect, remedial, prin planuri personalizate de intervenție educațională și de consiliere școlară elevilor aflați în acest risc”, susține Marina Manea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.

„Sunt 7 ani de când Teach for Romania este alături de Școala Gimnazială nr. 5 din Săcele prin integrarea unor profesori și învățători inspiraționali, care, alături de profesorii din cancelarie, directori, părinți și comunitate, reușesc să formeze o echipă pentru elevii care au cea mai mare nevoie de susținere din toate punctele de vedere. Îngrijorarea noastră vine din faptul că școala din Săcele are un risc crescut de abandon școlar. Aproximativ 10% din elevii înscriși în anul școlar 2018-2019 au renunțat la școală, iar motivele sunt cele mai multe legate de starea socio-economică a familiilor lor. În acest context, educația este un factor cheie al creșterii nivelului de trai în comunitate. În Teach for Romania ne propunem să aducem profesori lideri în comunitățile vulnerabile, care să reprezinte modele valoroase pentru viitorul copiilor, iar la rândul lor, copiii, să devină modele în familiile lor, astfel încât să rupă cercul lipsei de oportunități și să transforme comunitățile din care fac parte”, a menționat Iulia Pielmuș, CEO Teach for Romania.

De 7 ani, Teach for Romania este alături de Școala Gimnazială nr. 5 din Săcele prin integrarea profesorilor inspiraționali, care să susțină procesul de învățare al elevilor și să contribuie la dezvoltarea comunității prin oferirea opțiunilor de viață prin educație de calitate. În ultimii șapte ani, au fost integrați 43 de profesori și învățători prin programul Teach for Romania. Profesorii școlii au făcut parte din proiectul From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST), proiect Erasmus+, KA3, desfășurat pe perioada a 3 ani de către un consorțiu european format din 9 organizații partenere și instituții din 5 țări – Bulgaria, România, Estonia, Suedia și Anglia. Împreună cu directorul școlar, Teach for Romania a susținut și facilitat mai multe investiții în infrastructura școlară (dezvoltarea unui spațiu modular de învățare adresat claselor numeroase; echipamente tehnice în perioada școlii online pentru copii și profesori).