Fundația JOYO – Sprijin Socio-Educativ pentru Copii, Tineri și Familii în Dificultate, în colaborare cu Fundația United Way România, a finalizat în decembrie 2019 implementarea proiectului ,,Școala este super!”.

Scopul proiectului a fost creșterea accesului la educație, prevenirea abandonului școlar și integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor din familii dezavantajate. Proiectul ,,Școală este super!” s-a desfășurat pe o perioada de 12 luni, în centrul social de zi ,,Casă Florian” al Fundației JOYO și a fost parțial susținut financiar de Fundația United Way România.

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

- activități educaționale pentru copii (realizarea temelor școlare, formarea și dezvoltarea deprinderilor de studiu independent, activități de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală și socială);

- asigurarea de rechizite școlare pentru copii;

- asistență socială pentru părinți și copii;

- consiliere în carieră pentru tineri și tineri adulți ;

- “Academia Părinților” (sesiuni lunare de educație parentală);

- “Academia Profesorilor” (întâlniri periodice cu profesorii din școlile frecventate de copiii sprijiniți în proiect).

Rezultate obținute prin implementarea proiectului:

- 90 de copii de vârstă școlară proveniți din familii dezavantajate au fost menținuți în școală ; -90 de copii au fost instruiți pe tema siguranței și abuzurilor din spațiul virtual, -78 de părinți și-au îmbunătățit abilitățile parentale;

- 28 de cadre didactice din 6 unități școlare au participat la workshopurile din cadrul ,,Academiei profesorilor”;

- 35 de tineri și părinți au beneficiat de consiliere în carieră în vederea incluziunii profesionale; -10 tineri cu vârstă între 16 și 35 de ani au fost sprijiniți să finalizeze cursuri de calificare; -195 de voluntari au participat la activități de voluntariat în beneficiul grupului țintă.

Fundația United Way România susține programe și inițiative sociale, cu un impact major, pozitiv și direct asupra calității vieții copiilor, adulților și vârstnicilor aflați în dificultate. Activitatea Fundației se concentrează pe trei direcții fundamentale: educație, sănătate și integrare. United Way România, la nivel de comunitate, mobilizează și coordonează eforturile voluntarilor și donatorilor din organizații și companii, pentru crearea unei rețele de servicii în comunitate cu scopul îmbunătățirii situației persoanelor dezavantajate.

Fundația JOYO este o organizație nonguvernamentală care derulează proiecte și programe socio-educative pentru copii, tineri și familii din grupuri vulnerabile, cu scopul prevenirii abandonului școlar și familial și facilitării accessului la educație și creșterii șanselor de integrare socio-profesionale a acestora.