La sfârșitul lunii decembrie 2020, Fundația JOYO – Sprijin Socio-Educativ pentru Copii, Tineri și Familii în Dificultate a finalizat implementarea proiectului “Școala este super!”, proiect parțial susținut financiar de Fundația United Way România. Acesta s-a desfășurat pe o perioada de 12 luni, în centrul social de zi “Casa Florian” al Fundației JOYO.

Scopul proiectului a fost creșterea accesului la educație, prevenirea abandonului școlar și integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor din familii dezavantajate.

Principalele activități derulate în cadrul proiectului:

 

 • activități educaționale pentru copii (realizarea temelor școlare, Clubul de lectură, formarea și dezvoltarea deprinderilor de studiu independent, activități de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală și socială, transmiterea de norme și valori moral-civice și etice);
 • asigurarea de rechizite școlare pentru copii;
 • activități de stimulare a dezvoltării abilităților de citit;
 • asistență socială pentru copii, tineri și părinți;
 • consiliere în carieră pentru tineri și părinți;
 • “Academia Părinților” (sesiuni lunare de educație parentală);
 • “Academia Profesorilor” (întâlniri periodice cu profesorii din școlile frecventate de copiii sprijiniți în proiect);
 • sesiuni de instruire și informare pe tema siguranței și abuzurilor din spațial virtual;
 • activități de suport cu voluntari.

 

Rezultate obținute prin implementarea proiectului:

 

 • 78 de copii de vârstă școlară proveniți din familii dezavantajate au fost menținuți în școală;
 • 78 de copii au fost instruiți pe tema siguranței și abuzurilor din spațiul virtual;
 • 84 părinți și-au îmbunătățit abilitățile parentale;
 • 30 de cadre didactice din 5 unități școlare au participat la workshop-urile din cadrul ,,Academiei profesorilor”;
 • 41 de tineri și părinți au beneficiat de consiliere în carieră în vederea incluziunii profesionale;
 • 10 tineri cu vârstă între 16 și 35 de ani au fost sprijiniți să finalizeze cursuri de calificare;
 • 57 de voluntari au participat la activități de voluntariat în beneficiul grupului țintă.