Centrul de Evaluare și Analize Educaționale și Fundația Vodafone România au demarat proiectul „Investigăm și înțelegem fizica”, pentru crearea de resurse educaționale online și experimente filmate pentru cadrele didactice care folosesc metoda investigației în predarea fizicii. Proiectul se derulează până în februarie 2022 și este  finanțat de Fundația Vodafone România cu 112.000 lei.

Proiectul „Investigăm și înțelegem fizica” are la bază un alt program dezvoltat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale - „Fizica Altfel”- lansat în 2011 și care a constat în dezvoltarea de resurse educaționale (ghid metodologic de predare a fizicii, fișe de lucru pentru elevi, experimente filmate) pentru ca profesorii să poată utiliza la clasă învățarea prin investigație. Programul a demonstrat astfel că trecerea la metoda învățării fizicii prin investigație are un impact măsurabil asupra rezultatelor elevilor.

Odată cu pandemia și trecerea la școala online, a devenit necesară  adaptarea acestor resurse la noul mod de predare și învățare. Pe lângă digitalizarea unora dintre resursele existente, proiectul Investigăm și înțelegem fizica presupune și generarea de conținut digital nou cum ar fi fișele de lucru dinamice. Acestea le dau posibilitatea profesorilor să aplice metoda investigației și în scenariul online, dar și cu prezență la clasă, foarte util în contextul lipsei truselor experimentale în școli și al accesului foarte limitat în laboratoarele de fizică.

Ce cuprinde „Investigăm și înțelegem fizica”:

  1. Platformă web conținând resurse digitale interactive și care pot fi integrate în Google Workspace (Classroom, Drive, Google Sheets). Totodată, pe platformă vor putea fi găsite într-o secțiune dedicată planuri de lecții dezvoltate de profesori cu experiență care vor ghida cadrele didactice în organizarea și derularea orelor de fizică.
  2. Fișele lucru digitale, interactive care permit lucrul colaborativ în clasă, dar și ca temă pentru acasă.
  3. 60 de experimente filmate însoțite de sarcini de lucru.

Toate resursele vor fi disponibile gratuit și pe YouTube.