Peste 14.000 de copii din mediul rural vor participa, în această vară, la activităţi  educaţionale în programele Școlii de vară World Vision România.

Activităţile vor fi atât de educaţie formală, unde vor fi predate lecţii la materiile importante, pentru a-i ajuta pe copii să recupereze sau să recapituleze noţiunile de bază, cât şi de educaţie non-formală, care presupun deprinderea abilităţilor socio-emoţionale, lecții de viaţă independentă sau de educaţie pentru sănătate. Peste 200 de cadre didactice și psihologi din Ialomița, Iași, Vaslui, Dolj și Cluj vor coordona activitățile din școala de vară.

Activităţile din programele World Vision România vor fi realizate atât online, cât şi faţă în faţă,  în grupuri mici de copii, cu respectarea unor condiţii de maximă siguranţă pentru participanți. Fundația World Vision România a elaborat un ghid cu reguli stricte pentru reluarea activităților sociale și educaționale cu copiii,  preluat şi adaptat după modelul îndrumărilor oferite de Ministerul Educaţiei din Norvegia pentru redeschiderea centrelor de zi, grădiniţelor, şcolilor cu clase  primare şi gimnaziale, recomandările Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii din România cu privire la măsurile pentru reluarea activităţilor cu copiii şi elevii în unităţi şcolare şi servicii sociale de zi. Ghidul oferă sfaturi și îndrumări practice pentru elaborarea unui plan de funcţionare în contextul prevenirii şi controlului infecţiei cu COVID-19 adaptat la nivelul fiecărei unităţi sociale sau educaţionale (centre de zi, centre educaţionale, creşe, grădiniţe, școli). precum şi la nivel de proiecte implementate de organizaţii neguvernamentale, pentru reluarea activităţilor cu copiii în timpul pandemiei de coronavirus atât pe perioada verii, precum şi din toamnă.

Printre activităţile la care vor lua parte copiii din mediul rural se numără:

 • Activităţi de educaţie remedială, prin intermediul cărora copiii sunt sprijiniţi în efectuarea asistată a temelor, în activităţi de recuperare şcolară şi ameliorare a dificultăţilor de învăţare.
 • Ateliere de orientare în carieră şi stagii de practică online.
 • Ateliere de dezvoltare persoanală, care abordează subiecte precum bullying-ul, anxietatea şi gestionarea ei, comportamentele neadecvate şi unde copiii vor participa la jocuri de auto-cunoaştere, cooperare, cultivarea stimei de sine.
 • Ateliere de educaţie civică şi educaţie pentru mediu.
 • Ateliere de educaţie pentru sănătate, igienă, mai ales în contextul COVID-19.
 • Ateliere recreative, de fotografie, pictură, club de lectură, piesă de teatru în aer liber, vizionarea filmelor în aer liber.
 • Concursuri literare, în care copiii au de realizat o lucrare la alegere care să se încadreze în tematica literară, artistică sau multimedia.
 • Atelier de experimente ştiinţifice.
 • Ateliere de educaţie antreprenorială şi educaţie financiară.
 • Jocuri și competiții sportive care nu implică contactul fizic: cursa cu ștafeta în care copiii nu ating același obiect ci mai multe obiecte plasate în diferite puncte din spațial de desfășurare; de asemenea, copiii vor alerga pe culoare predefinite și marcate cu sfoară sau alte materiale.
 • Sesiuni de consiliere psihologică individuală sau de grup.
 • Organizarea de tabere pentru copiii din mediul rural, la care vor participa un grup restrâns de copii.  Activitățile vor avea loc în aer liber.

În contextul actual declanșat de pandemia COVID-19, închiderea școlilor odată cu declararea stării de urgență pe teritoriul României și decizia de a le redeschide ulterior doar pentru o mică parte din elevi au reprezentat măsuri necesare pentru protejarea populației dar, în același timp, au condus la instalarea unei stări de confuzie, teamă și stres în rândul copiilor și adulților. Numeroși psihologi avertizează deja că aceste elemente pot să ducă la instalarea unor afecțiuni de ordin psihologic precum tulburările anxioase, depresia sau sindromul post-traumatic.

Astfel, organizarea unor activități socio-educative care să redea copiilor un sentiment de relativă normalitate este importantă. Toate activităţile se vor face cu respectarea măsurile de siguranță recomandate de autorități, precum: limitarea numărului de copii care fac parte dintr-un grup, introducerea unor activități care să limiteze interacțiunile fizice dintre aceștia sau dintre aceștia și facilitatori, folosirea de echipamentelor de protecție (mănuși, măști), utilizarea unor locații care să permită participanților să își spele mâinile frecvent etc.

Abandonul școlar are cauze multiple, cele mai frecvente fiind lipsa sau slaba dezvoltare a abilităților socio-emoționale. Rezultatele școlare ale copilului sunt în mod clar legate de confortul lui emoțional, de modul în care reușește să se adapteze la grupul de colegi, să lucreze în echipă cu ei, de modul în care își înțelege și gestioneză emoțiile. Toate aceste componente țin de inteligența emoțională, iar vulnerabilitățile socio-emoționale determină izolarea și autoizolarea elevilor, ulterior pierderea oricărui interes față de mediul școlar. De aici și până la abandonul școlar nu mai este decât un pas foarte mic.  Acesta este motivul pentru care orice program de prevenție a abandonului școlar și mai ales de recuperare a celor care au părăsit timpuriu școala trebuie să cuprindă câteva activități minime de îmbunătățire și de dezvoltare a abilităților sociale în scopul facilitării integrării sociale. Prin toate activitățile pe care le realizăm susținem accesul echitabil la educație.”, declară Ioana Vega, psiholog în cadrul Fundației World Vision România.