Fundația Roma Education Fund (REF) Romania și partenerii săi, Casa Corpului Didactic (CCD) București și Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu, au organizat conferința de lansare a proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Conferința de lansare a proiectului a avut loc la Școala Gimnazială nr.1 din Gălbinași, județul Călărași, în prezența reprezentanților administrației locale, a cadrelor didactice, a managerilor școlilor din proiect și a reprezentanților mass-media. În cadrul evenimentului, Ionela Cristea, managerul de proiect Roma Education Fund Romania, și Gabriela-Firuța Șubă, coordonator de proiect din partea CCD București - alături de experții REF Romania Ioan Tănase, Irinel Ștefan și Cristina Grigore – le-au prezentat celor prezenți în sală obiectivele proiectului, activitățile planificate, precum și rezultatele înregistrate până în prezent.

 

“Ne dorim ca prin intermediul acestui proiect să promovăm servicii educaționale de calitate și un climat pozitiv, nediscriminatoriu, în toate cele 10 școli defavorizate în care echipele noastre de experți lucrează. Noi pregătim  cadre didactice pentru societatea viitorului și pentru susținerea aspirațiilor copiilor. Considerăm că un profesor foarte bine pregătit - din toate punctele de vedere, atât la capitolul cunoștințe, dar mai ales la cel al abilităților de comunicare și de informare - poate avea la clasă doar elevi fericiți”, a subliniat Ionela Cristea, Manager de proiect din partea Roma Education Fund Romania.

 

Proiectul CIPE este implementat în 10 școli din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Centru și Nord-Est începând cu luna aprilie 2018 și vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) și perfecţionarea managerilor de școli, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile copiilor/elevilor și spre valorile unei școli incluzive.

 

CIPE are o abordare integrată, cu dublu impact, care implică furnizarea unui pachet de formare profesională pentru consolidarea de competențe transversale specifice, generale, laolaltă cu iniţierea unor programe de instruire inovative și nonformale. Pe acest segment, până în martie 2019, s-au desfășurat trei dintre cele 11 cursuri de formare incluse în proiect, iar peste 150 de cadre didactice au participat la aceste sesiuni de formare. Proiectul include și o altă componentă importantă, cea de asistență și mentorat, oferită  cadrelor didactice pe tot parcursul proiectului. De la începutul lunii septembrie 2018, pe această componentă, s-au organizat peste 77 de acțiuni ce intră în categoriile de workshop, dezbateri și sesiuni de formare.

 

Proiectul  „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) este implementat până în octombrie 2020 în următoarele școli:

 

1.       Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași (jud. Călărași)

2.       Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” Budești (jud. Călărași)

3.       Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Ulmeni, structura 2, comuna Ulmeni (jud. Călărași)

4.       Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari (jud. Giurgiu)

5.       Școala Gimnazială Bărbulești (jud. Ialomița)

6.       Școala Gimnazială Bora, structură a Liceului de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia (jud. Ialomița)

7.       Școala Gimnazială Deaj, structurile din Deaj, Ceuaș și Hărănglab (jud. Mureș)

8.       Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara (jud. Mureș)

9.       Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina (jud. Mureș)

10.   Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Podu Iloaiei (jud. Iași).

 

Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau pe cea a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 6.663.554,78 lei.

 

 

*****

Fundația Roma Education Fund (REF) Romania - Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și cea ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.