Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) a lansat pe 12 februarie 2018 primul Curs Online de Educație Incluzivă adresat profesorilor din învățământul preuniversitar din România. Cursul poate fi ușor accesat pe platforma online creată de CEDCD: educatieincluziva.info.

 

În urma unor îndelungi eforturi, astăzi, copiii cu dizabilități din România se pot înscrie în școlile de masă, iar acestea sunt obligate prin lege să-i accepte. În acest proces, părintele are dreptul să solicite orientarea copilului său către școala de masă în fața comisiilor de la nivelul inspectoratelor școlare (CMBRAE/CJRAE), iar decizia părintelui este suverană.

 

În contextul în care un număr tot mai mare de copii cu dizabilități/CES accesează învățământul de masă, dascălii din școlile românești și-au exprimat de-a lungul timpului nevoia acută de pregătire cu privire la gestionarea copiilor cu dizabilități la clasă, precum și la modalitatea în care o școală tradițională se poate transforma într-o școală de tip incluziv.

 

Cursul de Educație Incluzivă își propune să vină în întâmpinarea nevoii reale de sprijin și pregătire a profesorilor și directorilor de școli din mediul preuniversitar, oferind informații concrete și aplicate, utile în activitatea de zi cu zi la școală, dar și în efortul curajos de a fi pionierii unei schimbări de profunzime în sistemul de educație din țara noastră.

 

După parcurgerea Cursului, profesorii/persoanele interesate vor primi o diplomă de absolvire și un certificat de competențe în baza evaluărilor finale.

 

OBIECTIVELE CURSULUI:

1. Noțiuni generale despre cadrul conceptual și juridic al educației incluzive;

2. Managementul școlii incluzive – cum realizăm trecerea de la o școală tradițională la o școală incluzivă;

3. Managementul clasei incluzive – strategii de incluziune;

4. Elemente de psihopedagogie incluzivă – tehnici și metode de gestionare a copiilor cu CES la clasă;

 

Cursuri aprofundate pe fiecare dintre cele 4 obiective ale acestui curs introductiv pot fi organizate de către CEDCD, în orice oraș din țară, la solicitarea celor interesați, printr-un email transmis la adresa: office@cedcd.ro. Inițiativa face parte din demersul mai larg al CEDCD de a promova educația incluzivă în România de aproximativ 10 ani.

 

Mai multe informații aici.

Sursă foto aici.