Începând cu aprilie 2018, 23 de școli generale și licee din întreaga țară se alătură Prof21, un program complex de transformare ce va crește calitatea procesului educațional și le va deschide către comunitate pentru a contribui la dezvoltarea acesteia.

 

Prin această intervenție se va dezvolta o pedagogie centrată pe elev împreună cu cele 23 de școli din județele Brașov, Călărași, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Mureș, Olt, Prahova, Vaslui și  Vâlcea. Pedagogia va ține cont de posibilitățile sale reale de a acționa într-o societate complexă și imprevizibilă precum cea a secolului XXI. Noua școală îl va învăța pe elev să învețe, îl va stimula să cerceteze, îl va implica în realizarea de proiecte comunitare, transformându-se într-o instituție conectată la realitățile societății și care dezvoltă cetățeni valoroși, responsabili.

 

Proiectul este derulat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Asociația REPER21, Fundația World Vision România și Asociația Teach for Romania, în perioada 19 aprilie 2018 – 18 octombrie 2020, și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 6.629.720,12 lei din care 5.635.262,10 lei cofinanțare UE.

 

Intervenția Prof21 integrează:

  • Program de formare și mentorat pentru 300 de persoane din cele 23 de școli pentru dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri, contextualizarea actului educațional la mizele și provocările dezvoltării durabile, îmbunătățirea abilităților de predare, implicarea părinților și deschiderea școlii spre comunitate
  • Formare și consultanță pentru manageri școlari prin ateliere de construcție participativă de scenarii educaționale și dezvoltarea competențelor manageriale
  • Modelul Teach for Romania ce aduce în școli personal competent și pregătit pentru a realiza un proces educativ incluziv de calitate
  • Suport și de sprijin – platforma www.prof21.ro pentru relaționarea între cadrele didactice și integrarea lor într-o comunitate de practică; organizarea de evenimente concept precum conferințe de bune practici și un Laborator de Educație Nonformală; sprijin financiar (subvenții) pentru cadre didactice de a proiecta și implementa proiecte educative în școală și comunitate, marca „Școala durabilă” ce va recompensa eforturile de îmbunătățire a procesului educațional al școlilor

 

 

«Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă» (POCU/73/6/6/105288), este un proiect implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile  în parteneriat cu Asociația REPER21, Fundația World Vision România și Asociația Teach for Romania în perioada 19 Aprilie 2018 – 18 Octombrie 2020 și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 6.629.720,12 lei din care 5.635.262,10 lei cofinanțare UE.

 

*****

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este o organizație neguvernamentală implicată de peste 22 de ani în dezvoltarea sectorului ONG din România. FDSC si-a asumat încă de la început un rol de centru național de resurse și cercetare a sectorului non-profit, promotor al acestuia, furnizor de servicii de asistență tehnică pt. programe de finanțare și furnizor de formare. De-a lungul anilor FDSC şi-a asumat acţiuni consistente de atragere de surse de finanțare pentru domeniul educațional și de formare a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării abilităților de viață ale elevilor. Pentru mai multe informații: www.fdsc.ro

 

Asociația REPER21 are o vastă experință în realizarea de proiecte de formare continuă și dezvoltare profesională având ca domeniu de intervenție Educația pentru Dezvoltarea Durabilă. Programele REPER21 sunt orientate către formarea și dezvoltarea de competențe complexe ce sunt abordate ca și structuri dinamice de cunostințe, aptitudini și atitudini necesare pentru a desfășura activități pedagogice adaptate la provocările secolului XXI. Pentru mai multe informații: www.reper21.ro

 

Fundația World Vision România este o organizație creștină, care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare comunitară și advocacy. În parteneriat cu autorități locale și reprezentanți ai serviciilor publice FWVR urmărește creșterea bunăstării copilului, definită în contextul unor comunități active, a unor familii stabile social și independente financiar. Ținta programelor de educație este ca toți copiii să meargă la școală, să știe să citească și să scrie funcțional până la vârsta de 11 ani, să calculeze, să poată lua decizii și să se protejeze. Pentru mai multe informații: worldvision.ro

 

Asociația Teach for Romania este o organizație non-profit care își propune să recruteze cele mai valoroase persoane de cetățenie română, pe care le pregătește ca învățători sau profesori model și le sprijină pentru a deveni factori de transformare în educație pentru a produce o schimbare sustenabilă în sistemul educațional național. Viziunea organizației este de a crea opțiuni de viața prin educație de calitate fiecărui copil din România. Pentru mai multe informații: teachforromania.org