Comunitatea ONedu România în colaborare cu domnișoara Alexandra Ivașc și domnișoara Denisa Ravdan vă recomandă, prin prezenta, cum puteți controla situația actuală din cadrul unităților dvs., cu dorința să țineți cont de aceste sfaturi, pliate pe nevoile elevilor. Prezenta va atinge următoarele puncte, importante în această perioadă pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice din unitatea pe care o reprezentați:relația dintre diriginte și clasă, relația dintre conducere și diriginți, recuperarea orelor pierdute / înlocuirea cu ore online.

1. Relația dintre diriginte și clasă

1.1. Recomandăm menținerea relației dintre diriginte și elevii clasei prin intermediul aplicațiilor de mesagerie (ex. messenger, whatsapp), interesându-se zilnic de situația acestora de sănătate și cum își petrec aceștia timpul în lipsa orelor de curs;

1.2. Sugerăm pregătirea de către diriginte a unor activități pentru elevi în perioada imediat următoare, care să îi apropie;

1.3. Prevenirea de către elevi trebuie să fie încurajată și de către diriginte, de aceea recomandăm ținerea acestora la curent cu privire la pericolul pe care îl prezintă acest virus și evitarea ieșirilor în spații aglomerate (aici ar putea fi promovate activități de făcut în casă și petrecere a timpului);

1.4. Nu recomandăm îngreunarea elevilor cu diverse teme de către toate cadrele didactice care predau la clasa respectivă. Colaborarea este punctul forte, nu multe lecții și teme fără explicații;

1.5. Încurajarea acestora să își petreacă timpul cu familia, ar putea fi utilă pentru prevenirea virusului. De asemenea, ar putea să se întâlnească cu doar 2 – 3 prieteni (în cazurile în care elevul nu respectă recomandarea de a intra cât mai puțin în contact cu spațiile aglomerate), cu care să își petreacă timpul în aer liber, nicidecum mall-uri, cinematografe sau cafenele;

2. Relația dintre conducere și diriginți

2.1. Comunicarea dintre conducere și diriginții claselor este importantă, datorită nevoii de cunoaștere a elevilor cu privire la situația din școala lor;

2.2. Deciziile luate de către conducere trebuie să se raporteze la nevoile elevilor din unitatea de învățământ respectivă, fiind indicat consultările cu aceștia de către diriginte;

2.3. Încurajarea diriginților să utilizeze toate metodele online de comunicare cu elevi ar trebui să fie realizată de către conducere, în opinia noastră, acest lucru încurajând schimbul de bune practici pentru prevenirea virusului;

2.4. Chemarea cadrelor didactice la școală poate reprezenta un pericol pe viitor pentru elevi, fiind ineficient și inutil ca acestea să fie în unitate, existând pericol de infectare;

2.5. Recomandăm dezinfectarea întregii unități de învățământ de către doamnele responsabile de acest lucru, din cadrul cadrelor auxiliare;

2.6. Recomandăm formarea cadrelor didactice pentru utilizarea unei platforme pentru ore online, care să fie utilizată de către toți elevii din cadrul liceului;

3. Recuperarea orelor pierdute

3.1. Orele pierdute ar trebui recuperate. Până în prezent, MEC a lăsat la latitudinea fiecărui CA cum își va recupera școala respectivă orele. Recomandarea noastră este ca orele să se desfășoare în mediul online, prin intermediul resurselor educaționale puse la dispoziție gratuit în această perioadă (găsiți o listă cu acestea în anexa 1);

3.2. Evaluarea elevilor ar putea fi realizată cu ajutorul unui algoritm care cronometrează timpul pentru testul respectiv (ex la concursurile care au prima etapă online, luminamath) sau pe activitatea pe care o desfășoară în cadrul orelor online;

3.3. Webinariile pentru orele de informatică sunt utile pentru desfășurarea orelor de curs și a evaluării elevilor;

3.4. De asemenea, recomandăm ca orele să nu fie recuperate în cadrul săptămânii în care elevii ar trebui să fie creativi, săptămână numită, de către elevi,„Școala Altfel”;

3.5. Transmiterea unei informații eronate către elevi cu privire la modul de recuperare al orelor poate duce la panică, de aceea recomandăm unităților de învățământ stabilirea acestui lucru după pandemie (dar recomandăm, în continuare, desfășurarea orelor online);