Asociația P.A.V.E.L. – asociația părinților care au copii bolnavi de cancer, a demarat în luna septembrie, luna deschiderii școlilor, un nou proiect educațional. Proiectul Școala de Spital – Școala pentru Toți este finanțat de către Societe Generale European Business Services, în cadrul programului We Care Together și are o durată de 10 luni. Scopul general al acestui proiect este prevenirea abandonului școlar și continuarea unei forme de instruire, în funcție de nivelul de educație, talentele și capacitățile fiecărui beneficiar în parte. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • asigurarea accesului la educație în perioada spitalizării continue sau ambulatorie pentru 200 copii și adolescenți în 3 clinici oncologice din București.
  • facilitarea reintegrării sociale și educaționale pentru 200 copii/adolescenți care vor continua/reîncepe procesul educațional în școala de domiciliu.
  • motivarea și implicarea a 200 părinți/aparținători în procesul continuu al educației copiilor și adolescenților cu cerințe educaționale speciale. 
Principalele activități programate a se implementa în proiect: pregătirea echipei de specialiști, pedagogi și educatori; recrutarea și implicarea unor voluntari care să participe mai ales la activități educative de la distanță (în mediul virtual); pregătirea unei metodologii de lucru și a unor instrumente de evaluare, atât pentru etapa inițială, cât și pentru progresul realizat; informare și consiliere educțională și vocațională; mediere și acompaniere în relația cu alte instituții/organizații/structuri de formare educațională; sesiuni de educație elementară, terapie prin joc, terapie ocupațională pentru copii de vârsta preșcolară; sesiuni/ateliere/laboratoare educative și remediale pentru elevi de ciclul primar, gimnazial și liceal pe mai multe arii curriculare; sesiuni educative prin intermediul mijlocelor tehnologice moderne; consiliere și grupuri de suport pentru părinți/aparținători – prin contact direct sau în mediul virtual – Școala Părinților; dezvoltarea și funcționarea unei platforme educaționale pentru elevii cu CES din ciclurile gimnazial și liceal pe arii curriculare și materiale nonformale – publicarea de materiale pentru viața independentă, management nevoi/ resurse, viitoare profesii, carieră, voluntariat, testimoniale; publicarea și promovarea unui buletin electronic numit Portrete și distribuirea acestuia în spitalele oncologice/pediatrice sau de urgență, prin intermediul platformei educaționale și al poștei electronice.

Rezultate așteptate: obținerea unui progres educativ pentru 200 de beneficiari direcți din rândurile copiilor și adolescenților incluși în proiect; formarea de abilități în domeniul educației pentru 200 de părinți și aparținători; creșterea experienței pentru profesorii și pedagogii echipei de proiect (specialiști care se adresează unor elevi/beneficiari cu cerințe educaționale speciale – CES); creșterea interesului pentru voluntari și implicarea lor în activități educative – mai ales în plan informal, educație financiară, aprofundarea limbilor străine, dezvoltarea abilităților de TIC; dezvoltarea unei platforme educaționale; formarea de competențe pentru viața independentă; folosirea tehnologiei moderne în formarea permanentă și în depășirea unor dificultăți cauzate de lungi perioade de repaus în spital sau la domiciliu.

Proiectul Școala Spital – Școala pentru Toți este susținut prin We Care Together, primul program de finanțare lansat de Societe Generale European Business Services pentru sprijinirea proiectelor dezvoltate de organizațiile neguvernamentale din România în zona „integrării profesionale” și „educației”, proiecte destinate susținerii grupurilor vulnerabile, în vederea creșterii șanselor la o viață mai bună și la incluziune socială.