Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA) începe implementarea activităților de pregătire a școlilor de masă din România pentru a gestiona eficient situațiile dificile ce pot apărea în lucrul cu copiii aparținând unor grupuri vulnerabile.

În ciuda progreselor semnificative făcute în domeniul protecției copilului și în domeniul educațional, școala românească confruntă încă un puternic fenomen de marginalizare a copiilor „altfel”, riscul de excluziune socială cel mai ridicat avându-l  copiii proveniți din familii/ comunități roma sau copiii cu CES ce au o afectare a funcționalității peste medie.

Astfel, scopul proiectului “Toți diferiți, toți egali în școlile din România” constă în crearea unei rețele de multiplicatori la nivel național care să aplice principii și metode eficace ce vor contribui la creșterea capacității școlilor de masă de a oferi un proces educațional de calitate pentru toți copiii, indiferent de gradul de afectare al funcționalității acestora si, de a crea un climat de încredere și colaborare, promovând diversitatea, respectarea drepturilor omului și în general, creșterea calității vieții.

Proiectul este derulat de Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA) în perioada aprilie 2021 – septembrie 2023, cu sprijinul Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Bugetul total al proiectului este de 221.276 euro.

Proiectul debutează cu pregătirea a două rapoarte ce vor sta la baza intervențiilor în școli: un raport privind încălcarea drepturilor copilului în școlile de masă și un raport de bune practici în abordarea diversității în școală, în România și la nivel european.

În paralel cu activitatea de cercetare, echipa proiectului va demara procesul de selecție a unui număr de 16 persoane interesate de educație incluzivă. În urma absolvirii programului de TOT  (Trainer of trainers), membrii rețelei nou formate vor elabora un Ghid de diversitate și diferențiere în predare care va propune un model de intervenție care să sprijine egalitatea de șanse, diversitatea și predarea diferențiată.

Printr-un efect de piramidă, cei 16 membrii ai rețelei nou formate vor fi implicați în formarea unui număr de 160 de cadre didactice, iar aceștia, la rândul lor, vor organiza evenimente de multiplicare în școlile din care provin cu scopul promovării unor mesaje de acceptare a diversității și a soluțiilor identificare cu privire la predarea diferențiată.

Până la sfârșitul proiectului, minimum 90 de școli de masă se vor alătura demersului și vor derula campanii de sensibilizare, adoptând Carta diversității, un document care sintetizează principiile și metodele de lucru ale unei școli incluzive funcționale.

În cazul în care doriți să vă alăturați demersurilor proiectului, mai multe detalii sunt disponibile  pe pagina de FB https://www.facebook.com/RomanianAngelAppeal și la  numărul de telefon 0770 560 741 (Oana Pășălan, Coordonator proiect).