Lipsa accesului la educație echitabilă și de calitate reduce dramatic șansele copiilor de a-și valorifica potențialul și de a deprinde abilități esențiale pentru viața lor.

Pentru copiii din zonele defavorizate, accesul la educație echitabilă și de calitate este o provocare zilnică, din cauza unor factori ca sărăcia, discriminarea, lipsa de sprijin din partea părinților și a comunității.

Plecând de la acest cadru, Fundația Terre des hommes Romania, alături de Fondul Român de Dezvoltare Socială, Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic (România) și FAFO Norvegia, a lansat proiectul NOROC (Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație), pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural.

Pe termen scurt, proiectul urmărește combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la un ciclul primar la gimnazial, și de la cel gimnazial la liceal pentru sute de copii aflați în situație de risc. Pe termen mediu și lung intervenția vizează îmbunătățirea calității serviciilor educaționale prin formarea de cadre didactice și mediatori în metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și / sau cu cerințe educaționale speciale.

Fundația Terre des hommes va acorda sprijin școlilor implicate în proiectul NOROC pentru a stabili proceduri de identificare și monitorizare a sute de copii în situație de risc de abandon școlar, va asigura formarea și consilierea cadrelor didactice în domeniul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale, transferând metode de lucru experimentate în alte proiecte. De altfel, vor fi spriijiniți copii în risc de abandon școlar și copii cu CES (cerințe educaționale speciale) din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău.

Cele mai bune rezultate apar atunci când şcoala și comunitatea acționează împreună cu părinţii, în interesul copiilor.

În cadrul proiectului NOROC a fost organizată masa rotundă „Provocările educației în școlile din mediul rural” unde invitații, reprezentanți ai Fundației Terre des hommes România, profesori din cele 20 de școli din cadrul proiectului, specialiști ai Casei Corpului Didactic și ai Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională din cele 5 județe acoperite de proiect, dar și ONG-uri din sectoare similare, au evaluat situația curentă în ceea ce privește educația în mediul rural și au găsit soluții inovatoare pentru reducerea abandonului scolar, sprijinirea copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale), dar și reducerea discriminării în școli, cu precădere în mediul rural.

Printre soluțiile menționate, se numără oferirea de resurse suplimentare didactice si materiale pentru profesori, crearea unui mediu de învățare favorabil și incluziv pentru elevi. Ei au subliniat, de asemenea, importanța implicării deopotriva a sectorul public (prin CJRAE), a comunității locale (prin sprijinul oferit de reprezentanții societății civile) și școală. De asemenea, a fost subliniată nevoia de sprijin constant oferit familiilor și copiilor care provin din medii defavorizate.

Sunt necesare și activități de coaching și mentorat în rândul cadrelor didactice, a elevilor dar și a părinților acestora, în special pentru părinții ai căror copii prezintă cerințe educaționale speciale.

Totodată, implicarea părinților în activitățile extracuriculare impreună cu cadrele didactice și elevii este plasată în categoria celor mai importanți factori care contribuie la succesul unei educații echitabile și de calitate. Implicarea părinților în activitățile extrașcolare alături de școală și comunitatea locală va duce, atât la îmbunătățirea relației elevilor cu școala, cât și la creșterea implicării părinților în educația copiilor.