Asociația FDP-Protagoniști în educație derulează în perioada iulie 2021-februarie 2022 proiectul AcCES PRIN SPORT, proiect finanțat prin Programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Plecând de la istoricul Școlii Sociale Sportive, program de prevenire a abandonului școlar prin intermediul sportului și avand la bază metodologia incluzivă dezvoltată de Fundația Real Madrid - Spania (în baza unui parteneriat aflat la al 8-lea sezon), proiectul AcCES PRIN SPORT abordează prin modelul social sportiv dezvoltat, problematica abandonului scolar, promovează egalitatea și accesul echitabil la servicii specializate în rândul celor 115 copii proveniți din medii defavorizate cu diferite diagnostice - copii cu cerințe educaționale speciale incluși în școlile de masă.

Având în vedere riscul ridicat de excluziune al acestor copii, dificultatea pe care o întâmpină familiile acestora  în a accesa servicii specifice nevoilor lor de învățare, prin extinderea activităților de incluziune prin sport (atletism, dans) proiectul își propune menținerea implicării și participării tuturor copiilor la educație (sportivă și nonformală), utilizând sportul ca metodă de incluziune prin dezvoltarea de activități sportive în cadrul Școlii Sociale Sportive: fotbal,dans, kinetoterapie, atletism.

Activitățile socio-educaționale care vor fi derulate pe tot parcursul proiectului (vizită muzee, teatru, cinema, ateliere educație non-formală, modele profesionale, evenimente sportive restrânse, acces la consiliere și terapii individuale pentru reducerea efectelor pandemiei asupra copiilor și/sau părinților), vizează motivarea copiilor pentru continuarea parcursului educațional, dezvoltarea spiritului de echipă, identificarea unor modele la nivelul comunitătii și formarea unui grup de prieteni unde sportul și învățarea sunt prioritare.

Obiectivul final al proiectului îl constituie promovarea sportului în rândul copiilor care provin din medii defavorizate și care locuiesc în cartierele mărginașe ale Bucureștiului, menținerea fetelor în activități sportive și creșterea participării copiilor cu CES/suspiciune de CES/risc de abandon școlar la activități sportive, dezvoltând și promovând astfel un model de comunitate sportivă incluzivă.

Proiect derulat de Asociația FDP-Protagoniști în educație și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.