Asociația Bankwatch România în parteneriat cu Asociația 2Celsius lansează proiectul „Provocările tranziției energetice în România” prin care cele două organizații își propun să implice societatea civilă și să încurajeze participarea democratică în procesul de transformare a sistemului energetic. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul are trei obiective:

  • Îmbunătățirea politicilor publice privind energia regenerabilă, eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin activități de advocacy și watchdog,
  • Promovarea unui model de dezvoltare regională participativă și incluzivă în județul Gorj care să conducă la o strategie de eliminarea treptată a utilizării cărbunelui în sectorul energetic și o tranziție justă, cu un impact social cât mai redus asupra lucrătorilor și comunităților acestora și
  • Asigurarea implementării corespunzătoare a legislației specifice protecției mediului aplicabile în sectorul energetic, prin monitorizarea încălcărilor legislației, informarea comunităților în legătură cu drepturile acestora și instruirea a minim 20 viitori avocați, juriști sau magistrați în acest domeniu.

„În România 66% din emisiile de gaze cu efect de seră sunt produse de sistemul energetic. Pentru a diminua amploarea schimbărilor climatice pe care le resimțim tot mai mult pe pielea noastră, este necesară o transformare din temelii a modului în care producem și consumăm energie. Această transformare trebuie realizată cu atenție la implicațiile sociale și de mediu. Este o provocare pentru întreaga societate, de aceea ne dorim să colaborăm cu autoritățile și societatea civilă prin activități de advocacy și promovarea unui model de dezvoltare regională participativă și incluzivă.

Cetățenii au dreptul să fie informați și consultați cu privire la proiectele cu impact asupra mediului sau care aduc o schimbare profundă în societate. Trebuie să trecem de barierele consultărilor formale, să găsim timp și spațiu ca vocile din societate să contribuie la luarea deciziilor, ca legislația de mediu să fie cu adevărat respectată, ca bunăstarea cetățenilor să devină prioritară”, a declarat Ioana Ciută, Președinta Asociației Bankwatch România. 

Pe parcursul celor 36 de luni de derulare, cele două organizații își propun să coaguleze societatea civilă din județul Gorj într-o coaliție care să participe activ în procesul de tranziție justă, să înființeze o clinică juridică pentru dreptul mediului cu scopul de a pregăti profesioniști care să combată efectele negative de mediu ale proiectelor energetice și să informeze publicul larg cu privire la politicile publice elaborate de autorități pentru progresul energiei regenerabile, eficienței energetice și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.