CESE va recompensa un maximum de cinci proiecte dedicate climei, reflectând contribuția inestimabilă a societății civile la realizarea neutralității climatice.

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat apelul la candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2021. Politicile climatice sunt tema acestui an, iar CESE va selecta câștigătorii dintre inițiativele creative și inovatoare care vizează promovarea unei tranziții echitabile către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice.

Candidaturile pot fi depuse de toate organizațiile societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care acționează la nivel local, regional, național sau european. Premiul este deschis și persoanelor fizice care își au reședința în UE. Inițiativele și proiectele trebuie să se desfășoare în UE pentru a fi eligibile.

Proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să fie în curs de desfășurare.

Termenul de depunere a candidaturilor este 30 iunie 2021, ora 10:00 (ora Bruxelles-ului).

Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc probabil în cadrul sesiunii plenare a CESE din 8 și 9 decembrie 2021 de la Bruxelles, în funcție de situația sanitară.

Fiind prima instituție a UE care a dat cuvântul Gretei Thunberg în primele zile ale mișcării mondiale de grevă pentru climă, „Fridays for Future”, CESE a fost dintotdeauna un fervent apărător al măsurilor ascendente în domeniul climei și a subliniat întotdeauna importanța organizațiilor și a persoanelor de pe teren în realizarea tranziției către neutralitatea climatică. Rolul lor este esențial, contribuind la o schimbare a normelor și a comportamentelor, la ecologizarea economiei pe plan local sau stimulând tranziția către societăți cu emisii nete egale cu zero la nivel local sau regional.

Prin activitatea sa, CESE a subliniat în repetate rânduri că succesul Pactului verde european – în temeiul căruia UE s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050 – depinde de acțiunile și de angajamentul tuturor părților interesate. Una dintre inițiativele-cheie ale Pactului verde european – Pactul climatic european – trebuie să se concentreze pe încurajarea cetățenilor de a deveni mai curând o parte a soluției decât a problemei, capacitându-i pentru a schimba sistemele care ne-au condus la criza climatică.

Dedicând premiul său emblematic acestui subiect de maximă importanță, CESE dorește să onoreze și să prezinte eforturile depuse până în prezent de societatea civilă în domeniul climei. Premiul urmărește, în același timp, să încurajeze proiectele în curs și să le inspire pe cele noi, subliniind astfel contribuția pe care organizațiile societății civile și cetățenii o pot aduce la Pactul verde european.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să acopere cel puțin unul dintre aspectele enumerate în comunicatul nostru de presă, disponibil aici.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/ (ll)