Centrul de Resurse Juridice (CRJ) organizeaza in data de 19 octombrie conferinta internationala pe tema transpunerii si implementarii procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) si a procedurilor de evaluare strategica de mediu (SEA) in Romania.

Partenerii CRJ in acest proiect sunt organizatiile „Justice and Environment” si Fundatia „TERRA Mileniul III”.

Evenimentul va avea loc la Hotel Caro, din Bulevardul Barbu Vacarescu, Bucuresti. 

Cu aceasta ocazie vor fi prezentate concluziile grupului de experti referitoare la transpunerea si implementarea Directivei 2003/4/CE privind accesul publicului la informatii despre mediu, a Directivei Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva 97/11/CE, a Directivei 2003/35/CE a Parlamentului si a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe privind mediul si de modificare a Directivelor 85/337/CEE si 96/61/CE ale Consiliului in ceea ce priveste participarea publicului si accesul la justitie, precum si a Directivei 2001/42/CE (directiva SEA).

Totodata va fi lansat „Ghidul privind participarea publicului la luarea deciziilor de mediu”, impreuna cu rezultatele activitatii de monitorizare ce a avut ca obiect nivelul si modalitatea de implementare a legislatiei comunitare privind EIA/ESM si se vor discuta metode de imbunatatire a cadrului legislativ si a aplicarii legislatiei.

Vor fi prezenti reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Comitetului de la Aarhus, ai ONG-urilor internationale de mediu.

Conferinta se adreseaza functionarilor din autoritatile publice, judecatorilor si reprezentantilor societatii civile, dar si publicului interesat de problemele de mediu. Accesul la dezbateri este liber.