Guvernul a raspuns majoritatii solicitarilor ONG-urilor de mediu. Dupa presiunea facuta de ONG-uri in cursul saptamanii trecute privind modificarile aduse legii mediului, MMDD a rescris legea astfel incat aceasta sa respecte atat prevederile Comisiei Europene, cat si majoritatea solicitarilor ONG-urilor de mediu.


Astfel, din legea veche s-au pastrat urmatoarele prevederi:
- articolul 2 in care se prevede necesitatea atestarii persoanelor fizice sau juridice care emit acorduri de mediu, acorduri de import pentru organisme modificate genetic (OMG), autorizatii privind activitati cu OMG, autorizatii de mediu, autorizatii integrate de mediu, avize de mediu, aviz Natura 2000.
- articolul 21 in care se prevede ca raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului, dar raspunderea pentru corectitudinea lucrari revine autorului acestora.
- articolul 52 care prevede interdictia accesului cu mijloace motorizate pe teritoriul ariilor naturale protejate.

In ceea ce priveste modificarile din lege, acestea cuprind:
- se modifica articolul 15, privind actele de reglementare. Astfel, este prevazuta obligatia titularilor de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau orice modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare. Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite sau revizuieste dupa caz aceste documente.


- se modifica articolul 16, privind emiterea avizelor si acordurilor de mediu. Astfel, aceste acte vor fi acordate pe toata perioada derulãrii proiectelor, valabilitatea maxima fiind de 10 ani. INSA, asemanator cu articolul 15, si in acest articol este prevazut ca in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii lor, sau in cazul modificarii conditiilor care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta, decide, dupa caz, mentinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora.


- se abrogã articolul 54 prin care in vechea lege distanta minimã fatã de limita ariilor naturale protejate panã la care este permisã cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) era de 15 km se abroga. Nu se poate stabili o distanta necesara pentru ca nu au fost realizate studii in care sa se demonstreze care este distanta minima in functie de tipul de organisme genetic modificate care vor fi cultivate si tipul de arie protejata.


- se modificã articolul 53, in sensul eliminãrii mentiunii referitoare la comertul cu specii de plante si animale vii fãrã acordul pentru import non-CITES sau respectiv a permisului CITES. Initial acestea au fost lãsate pe seama OUG 57 / 2007 (legea ariilor protejate), argumentul fiind cã aceste documente nu sunt acte de reglementare, ci licente, fãcand astfel obiectul unei legi specifice, nu a unei legi cadru. INSA in prezent aceastã prevedere nu este trecutã nici in modificãrile aduse legii mediului, nici in legea specificã.


- se modificã articolul 96, aliniatul 3, punctul 3, care pentru proiectele cu impact negativ asupra ariilor naturale protejate prevedea obligativitatea obtinerii acordului comisiei de administrare a ariei sau a custodelui, dupã caz, cat si Comisiei de Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane. A fost eliminatã prevedere consultãrii Comisiei pentru Orcortirea Monumentelor Naturii, argumentul fiind cã acest organism situat in Bucuresti nu dispune de suficienti angajati pentru a face fatã multimii de cereri de avize.

Distanta va fi stabilita de la caz la caz de cel care realizeaza studiul de impact si aprobata de APM.
ONG-rule vor solicita celor de la Minister sa comande un astfel de studiu care a carui realizare dureaza mai multi ani, ca sa nu mai ramana la decizia celui care face studiul de impact aceasta distanta.