Asociația REPER21 și partenerii săi, Asociația Connected by Nature (Franța) și Fundația Ecosistemi (Italia) au dat startul parteneriatul strategic „Competențe pentru Educația privind Schimbările climatice în comunitățile vulnerabile”, prin organizarea unei săptămâni de formare intensă pentru toți cei 43 de participanți la proiect.

Cine sunt cei 43 de beneficiari?
Pe lângă cei 7 formatori, reprezentanți ai organizațiilor partenere, este vorba de 12 profesori români, 12 activiști comunitari francezi și 12 consultanți de mediu italieni. Cu toții sunt activi, în țările respective, în comunități vulnerabile din punct de vedere economic și social.

Scopul proiectului este ca aceste trei grupuri de participanți să își dezvolte competențele pedagogice complexe, interdisciplinare și adaptate, necesare pentru ca fiecare să poată forma și dezvolta în rândul propriului public (elevii pentru profesorii români) capacitățile de adaptare la schimbările climatice care le afectează sau urmează să le afecteze comunitățile.

De ce preocuparea pentru “schimbările climatice”?
Deoarece concluzia, împărtășită de către întreaga comunitate științifică internațională, e cât se poate de clară: umanitatea e pe cale să deregleze rapid și masiv sistemul climatic, iar clima dereglată conduce astăzi la modificarea condițiilor planetare (echilibrul ecosistemelor critice, serviciile esențiale ale biodiversității, disponibilitatea resurselor naturale rare) a căror protecție e indispensabilă pentru om și societățile umane, întrucât ele ne oferă însăși „soclul vieții”.

De ce „Educația privind schimbările climatice” (ESC)?
Premisa ESC este că descoperirea unor soluții tehnologice inovatoare, adoptarea unor legi și regulamente mai constrângătoare, alocarea de noi mijloace financiare sunt toate necesare, dar nu și suficiente pentru a permite societății actuale adaptarea la schimbările climatice prezente și viitoare. Pentru atingerea acestui obiectiv este indispensabil să se producă o schimbare mai ales la nivelul valorilor, atitudinilor, abilită
ţilor, modelelor de gândire, iar această schimbare nu poate fi realizată decât prin intermediul educației (sub toate formele sale, formală, nonformală și informală).

Strategia bazată pe educație este cu atât mai necesară în comunitățile vulnerabile din punct de vedere economic și social, unde strategiile alternative – bazate pe accesul la tehnologiile inovatoare, la mijloace financiare semnificative și la resurse administrative eficiente – sunt prin definiție mai puțin realiste.

Întreg proiectul prevede un plan de responsabilitate societală, realizat după ghidul de management responsabil de proiect, numit „Societal”, care a fost dezvoltat în 2010 – 2013 de REPER21 în parteneriat cu ANPCDEFP

Prin acest plan, urmărim să maximizăm în mod sistematic valoarea socială și, totodată, să reducem pe cât posibil impactul activităților proiectului asupra mediului.
Astfel, principala provocare pentru noi – ca pentru toate organizațiile preocupate în mod real de dezvoltarea durabilă – este „să fim noi înșine schimbarea care dorim să se întâmple în lume” (Ghandi).