Grupul Ecologic de Colaborare Nera (detalii pe www.gecnera.ro) implementează în perioada 10 septembrie 2019 – 9 septembrie 2021 proiectul RORS 337 Reţea ROmânia - Serbia pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților miniere de exploatare a cuprului asupra calității apei din zona transfrontalieră  finanțat prin Programul Interreg – IPA CBC Romania - Serbia.

Partenerul leader al proiectului este Universitatea de Vest Timișoara iar parteneriatul îi mai include pe Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor (Institutului pentru Minerit și Metalurgie Bor) și Grupul Ecologic de Colaborare NERA (GEC NERA).

Principalele rezultate ale proiectului constau în elaborarea unui studiu privind soluțiile de remediere a poluării cu metale grele precum și informarea publicul larg și a autorităților cu responsabilități directe în acest domeniu despre situația existentă și mijloacele de rezolvare a problemei. Prin implementarea proiectului se va crea deasemenea o bază de cunoștințe ca sistem de monitorizare a calității mediului în zona transfrontalieră a exploatărilor de minereu de cupru de la  Moldova Nouă și Bor.

Joi 17 septembrie a.c la Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc o prezentare publică a activităților realizate și a rezultatelor obținute după primul an de implementare a proiectului care, în contextul pandemiei de COVID – 19, s-a realizat simultan face to face și online.

În cadrul prezentării prof. univ. dr. Vasile Ostafe,  coordonatorul general al proiectului din partea Universității de Vest Timișoara,  a apreciat că informațiile colectate deja în primul an de implementare din zona de acțiune a proiectului precum și soluțiile de remediere propuse de specialiștii organizațiilor partenere în cadrul reuniunilor comitetului comun de management al proiectului permit atingerea la sfârșitul implementării a rezultatelor propuse.

Principla contribuție a GEC Nera în primul an de implementare a proiectului a fost crearea la tineri a unor abilități și reflexe individuale de a colecta informații despre starea mediului prin perceperea la nivelul simțurilor umane de bază a stării zonelor poluate cu deșeuri de metale grele.

”Tinerii sunt cei mai buni senzori locali a stării mediului în zonele poluate cu deșeuri de metale grele și în același timp buni multiplicatori în rândul populației locale afectate a informației reale colectate cu ocazia monitorizării alternative a mediului ” a spus dr.ing Cornel Popovici Sturza, președintele GEC Nera, în cadrul prezentării publice ale cărei detalii pot fi accesate aici: