9.143 de elevi de liceu au beneficiat de un program de educaţie pentru sănătatea reproducerii și a sexualității, ce utilizează o abordare bazată pe echitate și drepturile omului prin intermediul proiectului "EVRICA 2.0 - Educație pentru Viață și Responsabilizare Individuală prin programe de Cetățenie Activă pentru tinerii din România", al organizației Tineri pentru Tineri.

 

Proiectul vizează educația adolescenților și elevilor de liceu de la nivelul Municipiului București și al celor 14 județe în care Tineri pentru Tineri își desfășoară activitatea.

 

În cadrul proiectului: 

497 de elevi de liceu au fost pregătiţi ca educatori între egali pentru facilitarea programului "Educaţie pentru Viaţa de Familie" (program ce vizează creșterea capacității de adaptare la viață și creșterea responsabilității individuale pentru elevii de liceu); 

au fost desfășurate 6 sesiuni de educație non-formală adresate liceenilor, cu următoarele teme: clarificarea valorilor și luarea deciziilor, anatomia și fiziologia sistemelor reproducătoare, concepție și contracepție, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, sarcină și parentalitate;

s-au desfășurat 56 de caravane, în cadrul cărora au fost distribuite materiale promoționale și s-au organizat activități pentru dezvoltarea comportamentelor responsabile în sănătatea reproducerii;

3472 părinți au beneficiat de informare. 

 

România a primit încă din 2014 o serie de recomandări clare în ceea ce privește adoptarea unei strategii naţionale privind sănătatea şi drepturile sexuale şi ale reproducerii şi introducerea în mod obligatoriu în şcoli a unui program cuprinzător de educaţie sexuală din partea Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale şi culturale. Cu toate acestea, demersurile reale ale guvernelor ce s-au succedat până în prezent s-au limitat la realizarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, ca document de politici publice, neimplementat în această componentă prin măsuri concrete.

 

Parlamentul României dezbate în prezent Proiectul de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui (PL-x nr. 89/2017 – lege organică – adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată).

 

Organizația Tineri pentru Tineri consideră necesar ca Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale să își coordoneze eforturile și intervențiile, astfel încât să asigure în mod concret programele de educație, formare de comportamente responsabile și preventive de care are nevoie populația României.

 

Proiectul EVRICA 2.0 - Educație pentru Viață și Responsabilizare Individuală prin programe de Cetățenie Activă pentru tinerii din România a avut o durată de 24 de luni și a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

 

Mai multe informații găsiți pe site și la adresa de email.

 

 

***

Tineri pentru Tineri este o organizație neguvernamentală înființată în 1991, care se ocupă cu crearea, dezvoltarea și implementarea de programe de educație pentru sănătate sexuală și pentru viața de familie, dedicate tinerilor din România.