Începând cu martie 2019, echipa asociației Merci Charity Boutique a început testarea „Aplicației cabinetelor și unităților medicale mobile” (ACUMM), care contribuie la monitorizarea performanței acțiunilor derulate folosind infrastructura cabinetului stomatologic mobil, și a introdus datele a 772 de copii din comunități rurale din județele Brașov, Constanța, Dâmbovița, Mureș, Ialomița, Ilfov, Prahova, Vaslui și Tulcea vizitate de echipa cabinetului stomatologic mobil. Datele au fost culese de către echipa asociației, după obținerea acordului părinților copiilor. Aplicația a fost dezvoltată de Tremend Software și finanțată de Fundația Vodafone România cu un buget de 166.000 de lei.

ACUMM permite echipei asociației să monitorizeze performanța fiecărei acțiuni, calculând raportul dintre cariile diagnosticate și cariile tratate, analizând tipurile de intervenții și numărul lor, precum și valoarea intervenției de profilaxie și de tratament dentar pentru fiecare copil. De exemplu, pentru cei 772 de copii monitorizați, echipa a efectuat intervenții de pofilaxie orală și tratament în valoare de  816.683,4 de lei, cu  o medie a intervențiilor de 1.057 lei/copil. Aceste cifre permit estimarea unui buget minim necesar pentru profilaxia și tratamentul stomatologic ale populației de copii din mediul rural, respectiv 1.163.667.487 de lei pentru cei peste 1.100.000 de copii care locuiesc la sat.

Asociația a reușit nu doar să gândească această caravană stomatologică, ci și să creeze cadrul legislativ pentru autorizarea și funcționarea unităților mobile stomatologice și a oricărui alt cabinet medical mobil. Am continuat colaborarea și am ajuns să finanțăm o aplicație care să fie utilă tuturor caravanelor și unităților medicale mobile, permițând înregistrarea de date și de informații necesare atât pentru funcționarea unei unități medicale mobile, cât și pentru strângerea de date statistice”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România.

Din datele culese până acum de la cei 772 de copii reiese că 75,4% dintre aceștia erau la prima vizită la medicul stomatolog. Numărul de carii simple și complicate diagnosticate s-a ridicat la 3.386, cu o medie de 4,38 carii/copil, peste media superioară europeană, care se situează la 3,5 carii/copil. Echipa a tratat 890 de carii simple, acestea reprezentând 26% din totalul identificat, restul cariilor diagnosticate fiind carii complicate. Pe lângă tratamentul cariilor, echipa a efectuat și 1.428 de sigilări dentare, cu o medie de 1,85 sigilări dentare/copil.

Din totalul de cabinete stomatologice din România, doar 13% funcționează în mediul rural1, în condițiile în care aici trăiesc peste 1.100.000 de copii săraci2 din 12.951 de sate3. Accesul la medicina dentară este inegal și adesea inexistent, deși copiii au dreptul prin lege la un pachet de intervenții stomatologice4 decontate de casele județene de asigurări de sănătate. În 2017, asociația Merci Charity a creat primul cabinet stomatologic mobil din România, în 2018, a obținut ordinul de ministru 606/07.05.2018 pentru funcționarea unităților și cabinetelor medicale mobile, și în 2019 a lansat o aplicație mobilă pentru gestionarea cabinetelor medicale mobile (ACUMM).

Datele colectate prin ACUMM vor genera statistici la zi despre incidența cariei dentare la copiii care locuiesc în mediul rural, iar la finalul anului 2020, asociația va publica un studiu despre starea sănătății orale a copiilor din mediul rural, prezentând date relevante statistic din județele unde cabinetul stomatologic mobil a derulat activități.   

 

Referințe

1 Sănătatea orală în România – raport de cercetare, 2016

2  World Vision România, 2016

3 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Index:Sate

4 http://www.cnas.ro/page/pachetul-de-servicii-medicale-de-baza-pentru-medicina-dentara.html