Proiectul „Mame pentru viaţă. Viaţă pentru mame, cel mai amplu program de reducere a mortalității materne din ţara noastră, dezvoltat de Fundația World Vision România, a fost prezentat în cadrul unei întâlniri la nivel înalt organizate de Women Political Leaders Global Forum (WPL) la Parlamentul European, în data de 20 iunie 2017.

Reuniunea dedicată sănătății materne s-a desfășurat sub patronajul E.S. Marie-Louise Coleiro Preca, Președintele Republicii Malta și a beneficiat de participarea unor importanți lideri politici europeni, factori de decizie la nivel regional, european si naţional. Printre vorbitori s-au numărat: Xavier Prats Monné, Director General of DG Sante, Silvana Koch-Mehrin, Founder, Women Political Leaders Global Forum, Gesine Meissner-MEP (ALDE Germany), Julie Ward, MEP (S&D–UK), Naveen Rao, președintele global al iniţiativei MSD for Mothers, Dr. Cornelia Scărlătescu, manager proiect “Mame pentru viaţă. Viaţă pentru mame”, World Vision România, Marc Tarabella, MEP (S&D–Belgium).

Obiectivul principal al discuțiilor a fost trasarea unor linii de acţiune în privinţa dezvoltării la nivel naţional și european a unor modele de intervenție prin care să se soluționeze facilitarea accesului la servicii de asistență medicală maternă pentru toate femeile din comunități vulnerabile, pornind de la principiul că sănătatea maternă este un drept fundamental al omului.

Una din 10 femei din Uniunea Europeană nu are acces în primele luni de sarcină la servicii de asistență medicală maternă și peste 1800 de decese materne au fost înregistrate în 2015.

Stoparea mortalității materne implică factori multipli, iar abordarea trebuie să fie una multisectorială. Nicio entitate nu va reusi de una singură să rezolve această problemă majoră, este nevoie de crearea unui parteneriat. 365 de zile mamele se dedică total copiilor și familiilor lor. O singură zi, atunci când nasc, au nevoie majoră de asistență și ajutor. Din păcate, foarte multe dintre ele nu primesc acest ajutor”, a afirmat Dr. Naveen Rao, președintele global al inițiativei MSD for Mothers.

În România una din cinci gravide nu a efectuat niciun examen medical înainte de naștere, iar rata mortalităţii materne este de peste două ori mai mare față de media UE-27, de trei ori mai mare decât în Slovacia, Slovenia și Bulgaria, de aproape şase ori mai mare decât în Italia și Spania şi de aproape zece ori mai mare decât în Austria şi Polonia.

Acest proiect pilot este replicabil la nivel național în comunitățile vulnerabile și consider că această extindere este necesară pentru a atinge, și în România, obiectivul ca nicio mamă să nu mai moară dând viață. O singură mamă care moare este, deja, mult prea mult. Ma bucur că participanții la acest eveniment de rang înalt au apreciat soluțiile integrate, cost-eficiente, inovative pe care le implementăm în proiect și că le consideră aplicabile și la nivel european, pentru femeile din comunități vulnerabile, fie că vorbim de refugiați, migranți, roma sau de comunități sărace”, a declarat Dr. Cornelia Scărlătescu Paraschiv, manager proiect “Mame pentru viață. Viață pentru mame”, World Vision România.

Proiectul ”Mame pentru viață. Viață pentru mame” implică dezvoltarea unui model integrat de solutii pentru îmbunătățirea accesului la servicii de calitate de asistență medicală prenatală și sănătate reproductivă în România rurală. Implementat în 30 de comunități din județele Dolj, Vâlcea și Vaslui, proiectul este considerat un exemplu de bune practici în cadrul inițiativelor de reducere a mortalităţii infantile şi materne în Europa.

Proiectul și-a formulat obiective pe trei niveluri: îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale materne și de planificare familială, creșterea competențelor furnizorilor de servicii medicale din mediul rural, capacitarea comunității locale și educarea populației cu ajutorul unor instrumente adaptate și eficiente, și dezvoltarea, impreuna cu autoritățile locale. a unor programe de susținere a mamelor vulnerabile.

Sunt vizate 15000 de femei fertile din mediul rural, din trei judeţe, 225 de furnizori de servicii medicale și autorităţile locale din cele 30 de comunităţi ţintă ale proiectului.

In cadrul evenimentului a fost subliniată importanța utilizării noilor tehnologii în informarea și educarea medicilor și femeilor vulnerabile și a fost apreciată ca inovatoare componenta digitală a proiectului românesc: platforma de e-learning pentru medici și asistente medicale și dezvoltarea a două aplicaţii de telefonie mobilă de tip sms alert, privind calendarul ovulaţiei și asistenţa prenatală.

Proiectul este realizat alături de compania farmaceutică Merck Sharp and Dohme (MSD) România.