Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor și a Suferinzilor cu Afecțiuni de tip Alzheimer, în calitate de lider de parteneriat și Asociația Habilitas – CRFP au implementat în perioada 31 octombrie 2018 – 31 iulie 2020 proiectul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!”.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publica și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 205, MySMIS: 112591.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul sănătății mintale, cu accent pe demențe, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP). Obiectivul general a vizat formularea de alternative cu privire la Legea Sănătății Mintale (Legea 487/2002).

Valoarea totală a proiectului a fost de 931,980.95 lei, din care:

 • 913,341.33 lei valoare eligibilă nerambursabilă
 • 18,639.62 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului.

Rezultatele obţinute:

 • 73 de persoane din cadrul ONG-urilor şi partenerilor sociali instruite în Lobby, Advocacy și Politici Publice (12 sesiuni);
 • o politică publică alternativă în domeniul sănătății mintale, cu accent pe demențe elaborată, promovată şi acceptată;
 • 1 metodologie şi un raport de evaluare a setului de politici publice în domeniul sănătății mintale, cu accent pe demențe elaborate;
 • 5 workshopuri regionale organizate;
 • 1 Forum de dialog social organizat;
 • 1 Forum de advocacy organizat;
 • 1 Centru de Dialog Social înfiinţat şi susţinut;
 • un Ghid de bune practici elaborat;
 • o vizită de studiu transnaţională organizată;
 • 3 mese rotunde organizate;