Fundația Internaționalǎ pentru Copil și Familie "Dr. Alexandra Zugrǎvescu" (FICF) anunţă încheierea proiectului de susținere și acompaniere „SMILE - Camera de joc pentru copii spitalizati" implementat din februarie 2016 până în decembrie 2017 în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgențǎ pentru Copii "Grigore Alexandrescu" în cadrul Secției Clinice de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arsuri.

Proiectul a vizat ameliorarea conditiilor de spitalizare a copiiilor din Secția Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arsuri a Spitalului "Grigore Alexandrescu" prin implicarea lor în activitǎți zilnice recreativ - educative și de susținere terapeuticǎ prin artǎ și joc. Logica proiectului s-a bazat pe conceperea si implementarea unui program funcțional de acompaniere și susținere a recuperǎrii psiho-afective a copiilor care sa poatǎ fi implementat și în alte secții/ spitale din București și din țarǎ - cu acest scop a fost elaborat un ghid pentru profesionişti descriind metodologia noastră de lucru.

Printre cele mai importante rezultate ale proiectului alǎturi de diminuarea anxietǎții asociate spitalizǎrii și sau intervenției chirurgicale la copii; stimularea cognitivǎ și creativǎ; încurajarea relaționǎrii cu alți copii/ pǎrinți aflați in aceeași situație; dobândirea de cunoștințe și abilitǎți noi pentru peste 2600 de copii și pǎrinți se numǎrǎ și creșterea gradului de informare a intervenanților în domeniu (cadre medicale, profesioniști din domeniul social) și a comunitǎții asupra beneficiilor implementǎrii unui astfel de program.

În cadrul proiectului au fost elaborate şi trei publicaţii: o carte de poveşti pentru copii, un ghid pentru părinţi şi un ghid pentru profesionişti ce pot fi consultate gratuit pe site-ul proiectului.

Proiectul a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeanǎ extinsǎ. Bugetul total al proiectului a fost de  52.924 CHF, co-finanțarea din partea Elveției fiind de 46.940 CHF.


Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugrǎvescu” (FICF) este o organizaţie non-guvernamentală specializată în derularea de proiecte în domeniul social și activează de 23 de ani pentru copii, familii şi profesionişti.
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” este cel mai vechi spital pentru copii din România, dat în folosinţă în anul 1886.