Fundaţia World Vision România şi Asociația Comunelor din România susține prioritizarea serviciilor de îngrijire maternă și creșterea accesului la pachetele de servicii de asistență prenatală în contextul în care rata mortalității materne în România a crescut alarmant în 2017 și este de peste două ori mai mare față de media Uniunii Europene și de trei ori mai mare decât în Slovacia, Slovenia și Bulgaria. 

 

Una din 5 gravide nu a efectuat niciun examen medical înainte de naștere, în timp ce una din 4 femei din mediul rural nu are asigurare de sănătate. În plus, una din 10 nașteri și unul din 10 avorturi sunt înregistrate la minore, iar în anul 2015, au fost raportate 26.000 de sarcini la minore, numărul acestora fiind în creștere în mediul rural.

 

"Sănătatea mamei și copilului trebuie să reprezinte din acest moment prioritatea politicilor publice de sănătate, având în vedere că din 2012 valorile indicatorilor de mortalitate maternă și mortalitate infantilă sunt în continuă creștere, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Situația este una dramatică, fiind în joc chiar viitorul acestei țări, întrucât în același timp natalitatea este în scădere drastică şi migraţia este masivă. Considerăm că este momentul ca barierele în calea accesului la serviciile de îngrijire maternă să fie eliminate", a declarat Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), cu prilejul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România în cea de-a XXI-a sesiune ordinară.

 

"La nivel local, noi recomandăm creșterea suportului comunitar pentru viitoarele mame și extinderea rețelei de asistență medicală comunitară, precum și reconsiderarea rolului moașelor pentru comunitățile rurale. Aceste măsuri trebuie, însă, completate de creșterea accesului la pachetele de servicii acoperite din fondurile sistemului național de asigurări pentru sănătate și  programele naționale de sănătate ale Ministerului Sănătății”, a adăugat acesta.

 

România nu este singura țară cu probleme la acest capitol. 830 de femei mor zilnic, din cauza complicațiilor în timpul sarcinii sau nașterii, în întreaga lume. În Europa, una din 10 femei nu are acces la servicii de asistență medicală prenatală în primele luni de sarcină, iar în 2015, peste 1800 de femei au murit dând viață. La nivel european deja se iau măsuri prin prioritizarea sănătății materne și alocarea de resurse pentru reducerea mortalității materne.

 

"Președinția României la Consiliul Uniunii Europene este cel mai bun prilej ca sănătatea maternă să fie temă  prioritară în contextul pregătirii noului cadru financiar multianual. Pentru a schimba statisticile dureroase ale mortalității materne, România trebuie să consolideze cooperarea între statele membre ale Uniunii pe acest subiect de importanță majoră pentru Europa. Mai ales că avem în implementare unul dintre cele mai ample proiecte pilot de reducere a mortalității materne – Mame pentru Viață. Viață pentru mame, proiect deja prezentat în Parlamentul European anul trecut" a spus Mariana Gâju, vicepreședinte ACoR și președinte al Ligii Femeilor Primar ai comunelor din România.

 

"Majoritatea acestor decese pot fi prevenite prin implementarea unui sistem integrat de servicii medicale prenatale și de planificare familială. În contextul unei politici pronatalitate a Guvernului, consider că una dintre măsurile care ar trebui adoptate este separarea fondului pentru asistența gravidelor care să asigure și să permită accesul egal și echitabil la pachetul de servicii de îngrijire prenatală pentru toate mamele, indiferent de condiția lor socială. Este important să ne mobilizăm și să acționăm acum pentru ca nicio mamă să nu mai moară dând viață!" a declarat dr. Cornelia Paraschiv Scărlătescu, managerul proiectului "Mame pentru Viaţă. Viaţă pentru Mame" desfăşurat de Fundaţia World Vision România.

 

Lansat în 2016 de World Vision România cu sprijinul MSD România, proiectul "Mame pentru viață. Viață pentru mame" dezvoltă și implementează un model integrat de servicii de îngrijire maternă și de planificare familială care vizează femeile vulnerabile din România rurală, susţinând eforturile guvernamentale pentru îmbunătățirea asistenței medicale materne, menționate în Strategia Națională de Sănătate 2014 - 2020. Proiectul se bazează pe serviciile actuale ale sistemului de sănătate, concentrându-se,  în acelaşi timp, pe abordarea problemelor ce apar în accesul la servicii de sănătate materne, accesul și adoptarea serviciilor de planificare  familială, precum și în consolidarea capacității autorităților locale și centrale. Inițiativa vizează 15.000 de femei din 30 de comunităţi rurale din 3 județe: Dolj, Vaslui și Vâlcea. Lansat în martie 2016, implică dezvoltarea unui model integrat de soluții pentru îmbunatățirea accesului la servicii de calitate de asistență medicală prenatală și sănătate reproductivă în România rurală. Proiectul s-a axat pe îmbunătățirea calității serviciilor medicale materne și de planificare familială, creșterea competențelor furnizorilor de servicii medicale din mediul rural, capacitarea comunității locale și educarea populației cu ajutorul unor instrumente adaptate și eficiente și dezvoltarea, împreuna cu autoritățile locale, a unor programe de susținere a mamelor vulnerabile.

 

 

 

 

 

***

ACoR este o asociație de comune înființată în 1997, care a primit statutul de utilitate publică în anul 2008, una dintre cele patru asociații reprezentative ale autorităților administrației publice locale. Misiunea sa este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România, promovând idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale. Activitatea desfășurată până în prezent a avut în vedere reprezentarea comunelor în forurile legislative, dezvoltarea de programe pentru eficientizarea activităților din primăriile de comune, implementarea de proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale etc.


MSD for Mothers este o iniţiativă cu o durată de 10 ani, ce aplică expertiza ştiinţifică şi de business a MSD - precum și resursele financiare ale companiei şi experienţa în abordarea provocărilor medicale de la nivel mondial – pentru a reduce mortalitatea maternă în întreaga lume. MSD for Mothers furnizează soluţii durabile, axate pe îmbunatăţirea calităţii îngrijirii medicale a mamelor, precum şi pentru creşterea accesului femeilor la servicii de planificare familială. Până acum, eforturile derulate în acest proiect au contribuit la îmbunătăţirea accesului la servicii medicale de calitate pentru gravide şi la servicii de planificare familială pentru un număr de 4,8 milioane de femei, în 30 de ţări din întreaga lume.


World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. World Vision România este o fundație creştină care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Fundația  se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. În 25 de ani de prezenţă în România, fundaţia a ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în 400 de comunităţi din 8 judeţe. World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducera abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Proiectele sale se concentrează pe transformarea comunităţilor  şi a membrilor acestora, pentru a realiza o viaţa implinită pentru fiecare copil.